Frivillighet i CaritasSom frivillig i Caritas får du erfaring som kan gi deg jobb.

Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.
Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.

Å være frivillige er en fin måte å bli kjent med og inkludert i det norske samfunnet på. Og for enkelte kan det være et springbrett inn i arbeidslivet. Derfor legger vi til rette for at våre frivillige kan bruke sin kompetanse.  Foruten å få reell arbeidserfaring, får de frivillige mulighet til å delta på våre kompetansehevende kurs. Vi hjelper også til med å bygge CV og være referanse i fremtidige jobber.

Arbeidserfaringen min som frivillig var veldig relevant da jeg fikk jobben som konsulent i Skatteetaten. Mange av oppgavene var svært like.

Linda porcellini, tidligere frivillig

Som frivillig får du opplæring i hva rollen innebærer, og mulighet til å velge ulike områder du vil bidra på. Det være seg i veiledningstjenesten for innvandrere, ukrainsk veiledningstjeneste, språkcafe på engelsk og norsk, helseforedrag og helsetjenester, kvinnegrupper eller veiledningstjenesten for au pairer.

I 2022 var det 338 frivillige som gjorde en innsats på Caritas Ressurssenter. Flesteparten har selv innvandrerbakgrunn. En viktig oppgave er å veilede nyankomne og mer etablerte innvandrere i ulike saker.