Peter Kuran valgt som ny leder for Caritas Norge

Søndag 16. juni ble Peter Kuran valgt som ny styreleder for Caritas Norge. Kuran har betydelig erfaring fra både politikk, sivilsamfunn og kirkelig arbeid.

Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med den dyktige ledelsen og staben i Caritas Norge, som hver dag gjør en uvurderlig innsats for de som har minst, både her hjemme og ute i verden.

Peter Kuran


Peter Kuran har vært en folkevalgt representant i flere tiår, både på bynivå i Fredrikstad og på fylkesnivå i Østfold fylkeskommune. Kuran er også kjent for sitt dedikerte arbeid for personer i en vanskelig situasjon, ikke minst for personer med rusproblemer. Han har gjennom hele sitt liv vært engasjert i Den katolske kirke. Fra ungdommen av var han engasjert i ungdomsarbeidet, han har flere perioder bak seg i menighetsråd, vært lærer for utallige kull med konfirmanter.

I tillegg til styreleder ble det også valgt et nytt styre i virksomheten. Det nye styret består av:

  • Marie Florence Moufack
  • Pål Augland
  • Ane Ugland Albæk
  • Katharina Pajchel (gjenvalgt)
  • Martha Bivand Erdal (gjenvalgt)
  • Ole Martin Stamnestrø (gjenvalgt)

For mer informasjon, kontakt Peter Kuran 926 43 470 eller administrasjonssjef Alexander Golding på tlf. 920 92 038.

Om Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirke i Norges hjelpeorganisasjon. Stiftelsen har prosjekter i over 20 land. Organisasjonen er en del av Caritas Internationalis, verdens nest største humanitære nettverk​.

Caritas Norge, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo, telefon: +47 23 33 43 60, e-post: caritas@caritas.no, nettsted: caritas.no