Bidra i kampen mot sult, fattigdom
og utenforskap

Støtt arbeidet til Caritas

Noe av det beste du kan gjøre for å bekjempe sult, fattigdom og utenforskap, er å være fast giver hos en organisasjon du har tillit til, og som jobber for en bedre verden.

Som fast giver i Caritas Norge bidrar du til å redde og forvandle liv. Du gir folk muligheten til å bygge et bedre liv for seg selv, sin familie, og sitt lokalsamfunn.

Kvinnelig småbonde i Uganda viser frem tomater hun har dyrket

Bli fast giver!

Sammen hjelper vi mennesker i sårbare situasjoner ved å:

  • Sørge for klimasmarte løsninger som øker matproduksjonen for de aller fattigste.
    En verden uten sult er mulig!
  • Være raskt ute med nødhjelp når katastrofer inntreffer. Vi er der før, under og etter kriser!
  • Gi flyktninger og innvandrere i Norge språkopplæring, veiledning og annen hjelp.

Med din støtte kan vi hjelpe enda flere. Tusen takk!

Gavekonto: 8200 01 93433

Hva går pengene til: