Personvernerklæring

Her kan du lese om hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor følger Caritas Norge personopplysningsloven, som har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Caritas Norge ved generalsekretæren er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

I vår personvernerklæring nedenfor kan du lese om hvordan Caritas Norge samler inn og bruker personopplysninger. Alle har rett til å vite hvilken informasjon vi har om våre givere, besøkende og de som benytter seg av våre tjenester, hvordan informasjonen behandles og av hvem. Alle har dessuten lov til å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er opp til hver enkelt som besøker vår nettside om de vil oppgi personopplysninger, men dette er nødvendig dersom man for eksempel ønsker å motta vårt nyhetsbrev, gi en gave, melde seg på kurs eller bli frivillig. Les mer om dine rettigheter og Caritas Norges plikter på Datatilsynets sider.

Slik ivaretas personvernet: