Om oss

Om Caritas Norge

Kvinne lager middag til familien i Den sentralafrikanske republikk.

Vi er en humanitær organisasjon som arbeider for å bedre hverdagen til mennesker i Norge, samt land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.
Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.

Våre arbeidsområder:

  1. Langsiktig utvikling (matsikkerhet), der hovedmålet er å bidra til å utrydde sult og fattigdom. Vi jobber for økt matsikkerhet og ernæring gjennom effektivt, bærekraftig og klimavennlig landbruk (jordbruk, husdyr og fiskeri), kompetanseheving, yrkesopplæring, styrking av sivilt samfunn.
  2. Humanitært arbeid, der vi raskt reagerer med nødhjelp på humanitære kriser som følge av naturkatastrofer, krig og konflikt.
  3. I Norge jobber vi med migrasjon og integrering av innvandrere og flyktninger inn i det norske arbeids- og samfunnet. Vi hjelper innvandrere og deres familier inn i aktiv samfunnsdeltakelse og arbeid og ut av fattigdom ved å tilby norskundervisning, samfunns- og arbeidsmarkedskunnskap og generell rådgiving og veiledning.

Vår visjon er en verden der folks iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres.

Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er vårt øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett.

Vi er aktivt med i den verdensomspennende Caritas-konføderasjonen, bestående av nasjonale organisasjoner over hele verden, flere tusen subnasjonale organisasjoner og våre søsterorganisasjoner i titusener av lokalsamfunn. Til sammen er vi verdens nest største humanitære nettverk.

Les våre vedtekter og årsrapport for 2022 her.

Veileder nyankomne asylsøkere

Inngangen til Nasjonalt ankomstsenter på Råde

Siden 1. juni 2023 har vi hatt ansvaret for nasjonal veiledningstjeneste for nyankomne asylsøkere til Norge. Gjennom veiledningen forbereder vi asylsøkere på asylprosessen, og informere om deres rettigheter og plikter. Oppdraget er på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Hva har vi fått til i 2023?