Vårt arbeid

Null sult

Grønnsaksmarked i Den sentralafrikanske republikk

Å bidra i kampen mot sult og feilernæring er en av våre viktigste oppgaver. Vi mener at en stor del av løsningen finnes i en økt satsning på klimavennlig jordbruk for småbønder.

En gruppe kongolesiske småbønder jobber og vanner åkeren sin.
En gruppe kongolesiske småbønder jobber og vanner åkeren sin. (Foto: Robert Hodosi/Caritas Norge)

Alle har rett på mat

Vi lever i en utfordrende tid preget av tre kriser – krig, klimaendringer og økonomiske nedgangstider. Fattigdommen øker og tvinger stadig flere ut i sult. Det gjør arbeidet vårt viktigere enn noen gang.

Ifølge FN er 735 millioner barn og voksne rammet av sult, mens 2,4 milliarder mennesker opplever manglende matsikkerhet i perioder. Land i Afrika – sør for Sahara – er hardest rammet. Mens antall mennesker som sulter har gått noe ned i Asia og Sør-Amerika, går det motsatt vei i Kariben, Vest-Asia og Afrika.

Matsikkerhet betyr å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv hele året. Matsikkerhet er en grunnleggende rettighet, nedfelt i FN Verdenserklæring om menneskerettighetene artikkel 25.

Hva gjør vi i Caritas for å bekjempe sult?

Internasjonalt jobber Caritas både kort- og langsiktig med å utrydde sult. Det gjør vi blant annet i samarbeid med Verdens matvareprogram (WFP) som fikk Nobels Fredspris i 2020 for sitt arbeid.

Gjennom FNs bærekraftighetsmål nummer 2 har alle land i verden forpliktet seg til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. For å nå målet arbeider vi for en økt satsning på bærekraftig og robust matproduksjon, og mer støtte til småbønder og kvinner.

Sammen med lokale Caritas-organisasjoner i DR Kongo, Mali, Niger, Uganda, Colombia, Honduras og på Sri Lanka bidrar vi til økt matsikkerhet og bedre levekår for småbønder og deres familier. Dette kommer også lokalsamfunnene de bor i til gode.

Hva har vi fått til de siste fem årene?

Gi din støtte nå slik at vi kan fortsette kampen mot null sult.

Kvinnelig småbonde vanner åkeren sin