Årsrapport 2023: Gav bistand til én million mennesker

Et ektepar på Sri Lanka står i sin kjøkkenhage. DE er deltagere i Caritas sitt matsikkerhetsprosjekt og får opplæring i klimatilpasset landbruk.

I Caritas Norges årsrapport for 2023 får du et innblikk i fjorårets aktiviteter og resultater. Aldri tidligere har vi gitt bistand til så mange mennesker.

Les hele årsrapporten her

Rundt én million mennesker fikk på en eller annen måte bistand av Caritas Norge i løpet av fjoråret. 955 061 mennesker gjennom vårt internasjonale arbeid og rundt 40 000 her hjemme. Globalt støtter vi mennesker i nød, bidrar til å bekjempe sult og ekstrem fattigdom og arbeider for fred og forsoning. Nasjonalt jobber vi for at innvandrere skal bli inkludert i arbeidslivet og ellers i samfunnet.

Tallenes tale er klar. Likevel er det først og fremst gjennom våre møter med enkeltmennesker, vi tydeligst ser behovene for vår innsats og resultatene av vårt arbeid. Vi heier både på dem som med litt hjelp løfter seg selv og familien ut av fattigdom, og på våre helter i felt, våre lokale partnerorganisasjoner, som sørger for at nødhjelpen kommer frem selv under de vanskeligste forhold.

Sr. Katarina Pajchel, styreleder inntil 16. juni i ÅR
En kvinne i Donetsk-regionen henter en nødhjelpspakke sponset av blant andre Caritas Norge og norske myndigheter våren 2023. Foto: Caritas Ukraina
En kvinne i Donetsk i Ukraina henter en nødhjelpspakke sponset av blant andre Caritas Norge via Utenriksdepartementet. Foto: Caritas Ukraina

Internasjonalt ble 2023 et år preget av rekordmange humanitære kriser, krigen i Ukraina og i Gaza spesielt. Den internasjonale bistanden strevde med å holde tritt. Her hjemme i Norge er det dyrtid. Økte renter og priser rammer hardest dem som har minst fra før.

Caritas er nestekjærlighet i praksis og det trengs mer enn noen gang. Når vi oppsummerer fjoråret, går våre bønner og tanker spesielt til dem som har mistet sitt liv, sine familier og venner. Vi takker alle som deler av sin tid og sitt engasjement, for alle generøse gaver til vårt arbeid og for at de lokale og internasjonale Caritas står sammen i kampen for fred og rettferdighet. Hver eneste dag ser vi at vår innsats nytter, og det er en kilde til håp. Vi inviterer deg til å bli med oss videre i vårt arbeid for et mer inkluderende Norge, og en tryggere og mer rettferdig verden.

Sr. Katarina Pajchel