Sudan trenger vår hjelp

Person vandrer med ryggen til gjennom et marked i Khartoum, Sudan

Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot Gaza og Ukraina, utspiller det seg en humanitær katastrofe av enorme dimensjoner i Sudan.

Det siste året har situasjonen forverret seg dramatisk for befolkningen i ett av verdens mest krigsherjede land. Og verst går det utover kvinner og barn, som i stadig økende grad utsettes for seksuell vold.

Krisen har også utløst masseflukt, både internt i Sudan og til nabolandene. Situasjonene er uholdbar, og det trengs umiddelbar finansiell støtte fra verdenssamfunnet for å klare å respondere på behovene. Uganda og andre land som tar imot mange flyktninger vil ikke klare å respondere slik de gjør i dag hvis det ikke kommer mer donorhjelp.

Sudan står også overfor den verste sultkrisen på lenge. 18 millioner mennesker lever med akutt matmangel og fem millioner står i fare for å sulte i hjel. Caritas Sudan har flere ganger uttalt at «folk dør av sult og trenger desperat mat».

Mannlig deltaker i Caritas sitt matsikkerhetsprogram jobber i åkeren sine i en landsby i Vest-Darfur.
Mannlig deltaker i Caritas sitt matsikkerhetsprogram jobber i åkeren sine i en landsby i Vest-Darfur. (Foto: Carlos Barrio/CRS)

Ber verdenssamfunnet ta ansvar

I en felles uttalelse ber Caritas Internationalis, Jesuit Refugee Service og World Council of Churches verdenssamfunnet ta mer ansvar for å hjelpe og redde liv i Sudan.

For å imøtekomme de enorme behovene oppfordrer vi givere og det internasjonale samfunnet til å skalere opp responsen. Løftene fra Paris-konferansen i april må følges. Bevilgningene til FNs humanitære responsplan må økes. Og det må sikres fleksible og direkte midler til lokale aktører, lokale frivillige organisasjoner og trosbaserte organisasjoner.

Til alle parter i konflikten appellerer vi til at det:

  • Gis umiddelbar, full, trygg og uhindret tilgang for livreddende humanitær bistand gjennom alle mulige krysslinjer og på tvers av landegrenser, inkludert både Adré- og Tine-overgangene i Tsjad.
  • Beskyttelse av sivile og hjelpearbeidere sikres, i samsvar med forpliktelsene i internasjonal humanitær rett.
  • Inngås en umiddelbar og varig våpenhvile. Samtidig må det tas initiativ til dialog med mål om å skape varig fred, som også ser på bærekraftige løsninger for de underliggende årsakene til konflikten.