Har du noe å varsle?

Hvis du opplever kritikkverdige forhold, eller har mistanke om dette, oppfordrer vi
deg til å varsle.

Varsle

Caritas har nulltoleranse for korrupsjon, virksomhetskriminalitet og uakseptabel oppførsel. Vi jobber kontinuerlig med å styrke våre rutiner for kontroll og varsling samt forebygge og avsløre korrupsjon, misbruk og overgrep.

Hvis du opplever kritikkverdige forhold, eller har mistanke om dette, oppfordrer vi deg til å varsle. Dersom problemene ikke kan løses gjennom dialog internt hos Caritas Norge, kan et varsel sendes til vår digitale varslingskanal.

Hvem kan varsle?

 • Alle som berøres av vårt arbeid eller av prosjekter vi støtter
 • Ansatte, innleide konsulenter, deltakere og andre knyttet til virksomheter
 • Våre partnerorganisasjoner
 • Givere/donorer
 • Støttespillere og interessenter

Enhver ansatt/frivillig som mistenker brudd på Caritas Norges etiske retningslinjer har en plikt til å varsle.

Hva kan det varsles om?

 • Mobbing
 • Trakassering
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Diskriminering
 • Vold
 • Brudd på Caritas Norges etiske retningslinjer (Code of Conduct)
 • Forhold som truer liv eller helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Personvern og sikkerhet

Et varsel kan om ønskelig være anonymt. Alle varsler blir forelagt generalsekretær, som er ansvarlig for at varselet behandles i tråd med våre retningslinjer for varsling. Alle som sender inn et varsel vil i løpet av kort tid motta en bekreftelse på at varselet er mottatt og hva som vil skje videre. Et varsel til Caritas Norge er konfidensielt og behandles i fortrolighet.