Gratis veiledning
og rettshjelp

Vi tilbyr gratis veiledning og rettshjelp mandag til torsdag mellom klokken 10-16.

Rettshjelp

De som besøker ressurssenteret, får tilbud om gratis veiledning. På ressurssenteret jobber det også jurister, som kan gi deg informasjon om rettighetene og pliktene dine i Norge, og gi juridisk bistand.

Rettshjelp

Vi tilbyr juridisk bistand i saker innen arbeidsrett, utlendingsrett, forvaltningsrett, trygderett og andre saker av stor velferdsmessig betydning. Vi prioriterer saker innen utnyttelse i arbeidslivet.

Hovedsakelig hjelper vi personer som oppholder seg i Norge. Vi prioriterer å hjelpe personer med lav inntekt og formue, og som ikke får juridisk bistand gjennom andre ordninger.

Rettshjelpsteamet i Caritas
Rettshjelpsteamet i Caritas kan bistå i ulike saker.

Hva slags saker kan vi bistå i:

Kontakt oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.