Etikk- og antikorrupsjon

Åpenhet, ansvarlighet
og nulltoleranse
for korrupsjon er grunnleggende
prinsipper i vårt arbeid.

Etikk

Fellesnevneren for alt arbeid Caritas gjør – nasjonalt og internasjonalt – er at vi hjelper sårbare mennesker som lever i fattigdom og andre krevende situasjoner. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forebygge forhold som bidrar til korrupsjon, brudd på menneskerettigheter, trakassering, diskriminering og lignende.

Etisk bevissthet og høy faglig kvalitet er kjernen i vårt virke. For at alle de vi hjelper, våre samarbeidspartnere, frivillige og givere skal fortsette å stole på oss er det avgjørende at organisasjonens troverdighet opprettholdes.

Som del av den internasjonale Caritas-føderasjonen, bestående av 160 medlemsorganisasjoner verden over, følger vi felles etiske standarder. De viktigste for Caritas Norge er: