Ta debatten med Caritas på Arendalsuka

Arrangørlogoen for Arendalsuka

Caritas deltar på Arendalsuka for å rette søkelyset mot temaer som inkludering, utviklingspolitikk og fred og forsoning.

  • Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til økt tillit mellom innvandrere og offentlige tjenester?
  • Hva gjør vi når humanitære behov øker, og pengebevilgningene krymper?
  • Er det mulig å åpne en samtale om fred og forsoning i Israel/Palestina?

Dette er noen av spørsmålene vi tar med oss til sørlandsbyen i august.

Politisk festival

Arendalsuka er en årlig politisk festival i Arendal som ble etablert i 2012. Inspirert av den svenske Almedalsveckan, samler Arendalsuka ledende politikere, næringslivsledere og debattanter for å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer. Caritas har deltatt med egne arrangementer siden 2018.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for engasjerte mennesker og min opplevelse er at det ikke er noen andre steder der avstanden mellom grasrota og beslutningstakerne er kortere. Her er det lett å komme i prat med både statsråder, stortingspolitikere, byråkrater og bransjekolleger. Du møter dem på gata eller på en av de mange debattene som blir arrangert og derfor prioritere vi å være der.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i caritas norge

I år står vi selv for tre arrangementer, men er også medarrangør av flere andre. Temaene vi har valgt er sivilsamfunnets rolle som brobygger mellom innvandrere og offentlige tjenester, fremtidens utviklingspolitikk og muligheter for fred og forsoning i Israel/Palestina.

Hvordan kan sivilsamfunnet bidra til økt tillit mellom innvandrere og offentlige tjenester?

Likeverdige offentlige tjenester handler om at alle har den samme tilgangen, at tjenestene er tilpasset individuelle behov og at de er av like god kvalitet for alle brukere, uavhengig av bakgrunn eller utgangspunkt.

Slik er det dessverre ikke i dag. Vi i Caritas møter hver dag mennesker som opplever at offentlige tjenester ikke er tilgjengelige for dem, som sliter med å orientere seg i samfunnet, eller å forstå informasjonen fra offentlige etater. Dette kan skyldes manglende språkkunnskaper, manglende informasjon, eller mangel på digital kompetanse. Regjeringen er i ferd med å utforme ny integreringspolitikk, derfor ønsker vi i å diskutere hvordan sivilsamfunnet kan bidra til økt tillit mellom innvandrere og det offentlige som brobyggere og døråpnere.

Debatten finner sted tirsdag 13. august klokka 10 hos Smashed i Kirkegata. Til arrangementet kommer både FAFO-forsker Jon Horgen Friberg, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Sonja Skinnarland, og Kjetil Vevle, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi jobber i tillegg med å få med en politiker fra et av opposisjonspartiene.

Se arrangementets Facebook-invitasjon her.

Veiledning på Caritas Ressurssenter
Frivillig gir veiledning til besøkende på Caritas Ressurssenter. (Foto: Caritas Norge)

Nåværende og tidligere utviklingsministre diskuterer utviklingspolitikk

I løpet av de siste årene har verden opplevd betydelige geopolitiske spenninger og klimaendringer som har dype implikasjoner for utviklingspolitikken. Hva skjer med bærekraftsmål, fattigdomsbekjempelse og kampen mot sult nå? Vi har invitert nåværende og tidligere utviklingsminister fra de siste 25 år til samtale om globale utviklingstrekk og fremtidens utviklingspolitikk.

Arrangementet er for alle som er interessert i hvordan Norge kan og bør reagere på raskt skiftende globale forhold. Anne Beathe Tvinnereim, sittende bistandsminister (Sp), Hilde Frafjord Johnson (KrF), Nikolai Astrup (H) deltar i samtalen som vil bli moderert av vår generalsekretær Ingrid Joys. Dette skjer hos Høyer bokhandel onsdag 14. august klokka 15.00-15.45.

Se arrangementets Facebook-invitasjon her.

Kvinnelige småbønder står i åkeren sin i DR Kongo.
Kvinnelige småbønder står i åkeren sin i DR Kongo (Foto: Heidi Solheim Nordbeck/Caritas Norge)

Like etterpå forflytter vi oss over til Bankgården og mellom 16.30 til 17.30 løfter vi et tema som har preget nyhetene siden i fjor høst. Krigen på Gaza. Tittelen vi har gitt dette arrangementet er:

Veier til fred og forsoning i Israel/Palestina

Gaza ligger i ruiner. Er det mulig å åpne en samtale om forsoning? Regionen er preget av dype sår og en arv av mistillit. Forsoning krever en dyptgående forståelse og behandling av historiske sår, urett og overgrep. Med utgangspunkt i et humanitært vitnesbyrd fra bakken på Gaza, vil vi utforske veier til fred og forsoning fra et trosbasert, juridisk og politisk perspektiv.

Til denne samtalen har vi invitert Joav Melchior fra Det mosaiske trossamfund, Senaid Kobilica, Muslimsk dialognettverk, Sigurd Markussen, Den katolske kirke, folkerettsjurist Cecilie Hellestveit, Hanne Sofie Greve, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol og utenriksminister Espen Barth Eide.

Se arrangementets Facebook-invitasjon her.

Caritas-ansatt i Gaza går på en grusvei omgitt av ruiner
Caritas-ansatt i Gaza går på en grusvei omgitt av ruiner. (Foto: Caritas Jerusalem)

Samarbeider om flere arrangementer

Caritas er også med på flere andre arrangementer. Blant annet den store utviklingsdebatten, som er et årlig samarbeid mellom bistandsorganisasjonene i Norge. Årets debatt retter søkelyset mot de ulike partiene sin helhetlige politikk. Verden er stadig mer urolig med flere og sammensatte utfordringer. Norge har en viktig internasjonal rolle i både freds-, klima- og utviklingsarbeid. Debatten blir arrangert på Bærekraftscenen onsdag 14. august 18.30-19.30.

Se arrangementets Facebook-invitasjon her.

Caritas er også medarrangør på rollespillet «The Activist – the game» om lokalt ledet utvikling sammen med Kirkens Nødhjelp og flere andre utviklingsorganisasjoner. «The Activist» tar for seg ulike dilemmaer knyttet til partnersamarbeid, lokalt ledet utvikling og maktbalansen mellom lokale grasrotorganisasjoner og internasjonale organisasjoner.  

Les mer om arrangementet her.

Global uke og moderne slaveri

Sammen med Global uke og organisasjonene i Norges Kristne Råd støtter vi også danseforestillingen Vingespenn som handler om moderne slaveri.

Forestillingen er en del av programmet til Arendalsuka Ung, fremføres 15. og 16. august, er ment for et yngre publikum og alle byens skoler er invitert.

Her kan du se arrangementets Facebook-invitasjon for 15. august og 16. august.