Vårt arbeid

Nødhjelp

Hjelpearbeider i Ukraina

Som ett av verdens største humanitære nettverk har Caritas hjelpearbeidere i mer enn 200 land. De jobber utrettelig for å hjelpe mennesker i nød – som følge av konflikter, naturkatastrofer eller sultkriser.

To hjelpearbeidere fra Caritas Syria deler ut nødhjelp til jordskjelvrammede
To hjelpearbeidere fra Caritas Syria deler ut nødhjelp til jordskjelvrammede. (Foto: Caritas Syria)

Langsiktige og bærekraftige løsninger

Ifølge FN vil rundt 300 millioner mennesker ha behov for humanitær hjelp og beskyttelse i 2024. Det er ny rekord. Antall konflikter i verden øker også. Samtidig vet vi at viljen og evnen til å hjelpe blir stadig mindre. Vi må tenke nytt i måten humanitært arbeid gjennomføres på.

Det har lenge vært slik at viljen til å hjelpe i form av penger og andre ressurser først kommer på bordet når FN erklærer en humanitær krise. Da er det ofte for sent. Derfor er langsiktige og bærekraftige løsninger avgjørende i arbeidet for å forhindre sultkatastrofer og hungersnød.

Dette er selve hjørnesteinen i alt arbeid som Caritas gjør. Når katastrofer og konflikter kaster sårbare mennesker ut i kriser, jobber vi tett med myndighetene og sivilsamfunn for å kunne respondere raskt.

Kvinne betaler for tre avokadoer på et marked i Den sentralafrikanske republikk.
En kvinne betaler for avokadoer med penger hun har fått gjennom Caritas sitt kontantprosjekt i Den sentralafrikanske republikk. (Foto: Jennifer Lazuta/CRS)

Lokal forankring

Caritas er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, og verdens nest største nettverk med 162 nasjonale kontorer globalt. Caritas er derfor til stede der behovene er størst og i alle humanitære kriser. Global tilstedeværelse betyr at vi kan respondere raskt når behovene er størst via lokale partnere.

Våre lokale partnere kommer ikke til når behovene eller oppmerksomheten blir stor nok, men er til stede før, under og etter når en krisesituasjon oppstår. I en tid med økende humanitære behov og store finansieringsgap vet vi at å jobbe via lokale partnere ikke bare er den mest effektive måten å nå ut til folk i nød på, men også den eneste bærekraftige tilnærmingen for framtiden.

Nødhjelp i Ukraina