Vårt arbeid

Integrering

Luis og Mehdi er begge frivillige i Caritas Norge

Nøkkelen til en vellykket integrering er å kunne snakke norsk og å komme seg ut i arbeid. Derfor tilbyr vi kurs og aktiviteter med dette som mål.

Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.
Besøkende på Caritas Ressurssenter får veiledning av våre frivillige.

Tiden vi lever i preges av større ulikhet og økt polarisering i samfunnet. Flere rammes av sosial, økonomisk og kulturelt utenforskap. Vi jobber derfor for å videreutvikle tjenester som hjelper innvandrere og deres familier til å komme seg ut av fattigdom og inn i aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidsliv.

I Norge bidrar vi i integreringen av innvandrere og flyktninger på ulike samfunnsområder. Det gjør vi ved å tilby norskundervisning, jobbsøkerkurs, mentorordning og andre møteplasser der innvandrere kan møtes og utveksle erfaringer.

Vi har også en veiledningstjeneste der ansatte og frivillige med innvandrerbakgrunn gir råd til andre på eget morsmål. Veiledningen er gratis og finner sted på vårt ressurssenter på Hammersborg Torg 3, Oslo.

Lokalavdelinger av Caritas tilbyr noe av det tilsvarende i Arendal, Bergen, Drammen, Stavanger, Tromsø og Svalbard, og Trondheim.

Se hva vi kan tilby på Ressurssenteret i Oslo:

Ofte stilte spørsmål

Frivillig snakker med besøkende på Caritas Ressurssenter i Oslo