Lær om livet i Norge

Gjennom enFASE tilbyr vi erfarings- og kunnskapsdeling blant nye innvandrere.

En gruppe med nyankomne asylsøkere lærer om livet i Norge.

Det å komme til et land som flyktning eller asylsøker kan være overveldende. Alt er nytt og litt skummelt, og mye må læres fra bunnen av. For å hjelpe nyankomne innvandrere i gang med sitt nye liv i Norge har vi samlet historier og erfaringer fra mennesker som har vært i samme situasjon.

Her gis det tips og råd som kan gjøre den første tiden i Norge lettere. Hensikten er forberede nyankomne på ulike utfordringer, og hva de kan gjøre for å løse dem.

Erfaringsfilmer

For beboere på asylmottak og personer som nylig er bosatt i en kommune, har vi filmer med intervjuer av personer med bakgrunn fra Syria, Tyrkia, Eritrea, Afghanistan, Somalia og Ukraina. De forteller om sine erfaringer med å bli integrert i Norge.  På vår youtube-kanal får du oversikt over alle filmene.

Chat og telefon

Vi har også frivillige erfaringskonsulenter på Caritas Ressurssenter som, på ulike morsmål, kan fortelle om sine erfaringer med å være ny i Norge og å bli inkludert i samfunnet.

Erfaringsmøter

Det arrangeres også digitale erfaringsmøter på ulike språk. Vi har også utviklet en metode for hvordan aktører på integreringsfeltet kan arrangere fysiske erfaringsmøter.

Besøk nettsiden enfase.no for mer informasjon.