Globalt hjelper vi mennesker i nød, bidrar til å bekjempe sult og ekstrem fattigdom. I Norge jobber vi for at innvandrere skal bli integrert og inkludert i samfunnet.

Kampen mot sult

735 millioner mennesker i verden sulter. Gjennom våre prosjekter bidrar vi i kampen mot sult og feilernæring, der klimavennlig jordbruk for småbønder er en del av løsningen.

Kvinnelig småbonde vanner åkeren sin

Nødhjelp

Når katastrofer og konflikter kaster sårbare mennesker ut i kriser, jobber vi tett med myndighetene og sivilsamfunn for å kunne respondere raskt når sulten truer.

Integrering

Nøkkelen til en vellykket integrering er å kunne snakke norsk og å komme seg ut i arbeid. Derfor tilbyr vi en rekke kurs og aktiviteter som har dette som mål.

Luis og Mehdi er begge frivillige i Caritas Norge