Kvinner viser vei mot varig fred

En stor gruppe med kvinner samlet i Caquetá, Sør-Colombia. De deltar alle i våre programmer for fred, matsikkerhet og skogbevaring

Kvinner spiller en viktig rolle i fredsarbeidet på den colombianske landsbygda.

Derfor samlet vi over 100 av dem for å diskutere, og dele erfaringer om bærekraftig utvikling, skogbeskyttelse, fredsprosessene og andre utfordringer.

Samlingen fant sted i Sør-Colombia, nærmere bestemt i Florencia, Caquetá – en av de mest konfliktherjede regionene i landet. Kvinnene er alle aktive ledere i våre programmer for fred, matsikkerhet og skogbevaring, støttet av Norad og den norske ambassaden i Colombia.

Felles barrierer

På samlingen fikk de mulighet til å dele erfaringer om felles barrierer – som mangel på tilgang til jordbruksland og ressurser, utdannings- og helsetjenester, samt kjønnsbasert vold.

Kvinnene jobber ikke bare hardt hjemme, men leder også samfunnsinitiativer og kjemper for tilgang til ressurser og for å ivareta rettighetene sine. De er både modige og besluttsomme.

Sigrid Nagoda, regional direktør for Caritas Norge i Latin-Amerika

Hun var til stede på samlingen, som ble organisert av Caritas Colombia. Der deltok også Erkebiskopen for Caquetá, Monseñor Omar de Jesús Mejía og flere offentlige institusjoner.

Sammen for en bærekraftig fremtid

På samlingen jobbet kvinnene frem strategier for støtte- og opplæringsnettverk. Og for påvirkningsarbeid mot offentlige institusjoner med mål om å styrke dem i arbeidet for bærekraftig utvikling av landsbygda i regionene Caquetá og Huila.