Skaper vennskap hos Caritas

To kvinner på tur i skogen sitter foran et bål med hver sin termoskopp

Hver torsdag møtes innvandrerkvinner på Ressurssenteret for å dele erfaringer og lære om livet i Norge. Av det blir det også vennskap.

Det å komme til et nytt land kan være utfordrende på flere måter. Språkbarriere er én. Ensomhet en annen. Men også mangel på kunnskap om det norske samfunnet og rettigheter. Listen er lang, så vi nevner bare noen.

Derfor har Caritas i flere år hatt egne kvinnegrupper. Målet er å gjøre det enklere å bli en del av det norske samfunnet. Tema på de ukentlige treffene varierer – alt fra hvordan finne frem i helsetjenesten, kvinnehelse, vold i nære relasjoner, mental og sosial helse, arbeidsrett, personlig økonomi, og norsk kultur.

Kvinnene møtes hver torsdag i åtte uker. De har med seg ulike erfaringer fra hjemlandene og her som de deler. På den siste samlingen var det en som fortalte at hun først nå, etter tre år i Norge, fikk vite om kvinnetilbudet til Caritas. Det var hun glad for. Årene som ny hadde vært litt ensomme.

rådgiver Camilla Walvik Gundersen i caritas norge
Camilla Gundersen, rådgiver i Caritas Norge
Camilla Walvik Gundersen følger opp kvinnegruppene på Caritas ressurssenter. (Foto: Anette Skomsøy/Caritas Norge)

Hun følger opp våre kvinnetilbud, og forteller at mange deltakere utveksler kontaktinfo og treffes på fritiden.

De danner vennegjenger. Og gjennom jungeltelegrafen sprer de ordet om kvinnegruppene og annen viktig informasjon. Det gjør at flere oppsøker oss. Til høsten utvider vi tilbudet med egen gruppe for de som snakker spansk.

rådgiver Camilla Walvik Gundersen i caritas norge

Hun legger til at det også vil bli kurs som kombinerer jobbsøking, språk og kvinnegrupper. Hvis alt går etter planen, vil dette starte opp engang i siste halvdel av september.

Kvinnegruppene er også viktige arenaer for å informere og bevisstgjøre om tabubelagte temaer, samt fange opp tilfeller med vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll osv.

Nylig fikk vi høre historien til en latinamerikansk kvinne som vil søke asyl. Som skeiv blir hun forfulgt og trakassert i hjemlandet. Uten jungeltelegrafen er det ikke sikkert hun ville kommet til oss. Nå følger vi henne opp både emosjonelt og praktisk for at hun skal få den hjelpen hun trenger på veien videre.

rådgiver Camilla Walvik Gundersen i caritas norge

Les mer om våre kurs og aktiviteter her.