Veileder nyankomne asylsøkere

Siden 1. juni 2023 er det vi som har gitt veiledning til alle nyankomne asylsøkere til Norge.

Inngangen til Nasjonalt ankomstsenter på Råde

Gjennom veiledningen forbereder vi asylsøkere på asylprosessen, og informere om deres rettigheter og plikter. Målet er å skape forutsigbarhet og sette de i stand til å presentere sin sak på best mulig måte overfor Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vi er til stede på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde for å gi fortløpende veiledning til nyankomne asylsøkere. I tillegg veileder vi enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år på Mysebu. Vi leverer også veiledning til andre asylmottak – enten fysisk eller digitalt. Alle tilbys veiledning – enten individuelt eller i grupper. Den gjennomføres på et språk asylsøkeren forstår, og innen få dager etter ankomst til Norge.

Caritas bistår også asylsøkere som har behov for ekstra tilrettelegging, enten det gjelder asylintervjuet eller oppholdet på nasjonalt ankomstsenter. Vi har taushetsplikt – det gjelder også overfor alle aktører i asylsystemet, som for eksempel UDI og Politi.

Ifølge utlendingsforskriften §17-17 skal alle asylsøkere som kommer til Norge få tilbud om veiledning, og den må gjennomføres av en uavhengig organisasjon.

Formålet med veiledningen er å sikre at asylsøkeren:

  • Får tilstrekkelig informasjon til å kunne presentere sin sak på en best mulig måte.
  • Gis et realistisk grunnlag for å kunne vurdere sine muligheter for beskyttelse i Norge.
  • Kan gjennomføre et intervju med UDI på en god måte.