Planter frø hver dag

Stadig flere alvorlige kriser i verden kombinert med global prisstigning på mat, gjør det enda viktigere å se nødhjelp og langsiktig bistand i sammenheng.

I flere land i Afrika gir Caritas flyktninger yrkesopplæring innen landbruk og ulike håndverk, slik at de på sikt kan stå på egne ben og bli uavhengig av matutdeling. Produksjon av mat, klær, sko og såpe kommer også lokalsamfunnet til gode.

Suraya (22) deltok i Caritas sitt prosjekt i Bidibidi i Nord-Uganda. Hun har de siste årene bodd hos tanten sin fordi faren hennes ble drept i Sør-Sudan. Hver dag planter hun frø. Når de et store nok, transplanter hun og selger dem. Dette tjener hun litt penger på.

Denne kunnskapen fikk hun gjennom yrkesopplæringen til Caritas. Hun gikk på et kurs i bærekraftig jordbruk for selvhjulpenhet. Der utviklet hun en god kommunikasjonsferdighet, og hun lærte om hvordan hun skal jobbe med naboer og andre. Hun lærte også helt konkret om å plante og om skogbruk, og ikke minst hvordan drive en liten bedrift.

Før hun fikk denne muligheten hadde hun lite å gjøre. Hun gikk på skole, men hadde ingen plan på hva hun skulle gjøre videre. Hun hadde en liten drøm om å drive med jordbruk, men det var alt. Heldigvis var det en i nabolaget som introduserte henne til Caritas og meldte henne på opplæring.

Nå hjelper hun til og med medflyktninger med å drive jordbruk, samtidig som hun lever av det selv.

Takket være gode mennesker som deg og våre samarbeidspartnere, kan vi gi sårbare mennesker kunnskapene de trenger for å skaffe mat og inntekter til seg og sine.