Forsørger familien med egne bedrifter

Etter å ha fått utdanning innen akvakultur og støtte til å starte fiskeoppdrett, har forretningene til Grace fortsatt å vokse. Nå er drømmen å starte en skole, slik at andre skal få de samme mulighetene.

Grace er et navn vi har gitt henne fordi hun foretrekker at vi ikke bruker hennes egentlige navn. Men hun var en av de unge fiskeoppdretterne som deltok i vårt akvakulturprosjekt i Gulu og Arua mellom 2017-2021. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Hauge Aqua, Caritas Norge og Caritas Uganda. Grace var deltaker på Akvakulturskolen i Gulu i 2018.

Etter ni måneder med opplæring, tok hun fatt på oppgaven med å starte sin egen bedrift. Med hjelp fra Caritas, fikk hun laget en dam og satt ut yngel («fingerlings»). Hun startet med 1200 maller og 400 tilapia. Etter ni måneder slaktet hun fisken og tok den til sitt lokale marked. Hun var den eneste som solgte fisk der, og det første salget ga en inntekt på 800 000 shilling. Det var nok til at hun kunnes kjøpe inn råvarene som trengs for å lage mer fiskefôr, slik at hun kunne fortsette å utvikle sin bedrift. Ved å blande blant annet soya og småfisk, kan bøndene selv lage næringsrikt fiskefôr. Hun satset dessuten videre med enda en dam.

Bedriften vokste raskt

Grace har nå fire fiskedammer. På et tidspunkt solgte Grace fisk for 15 millioner shilling. Men med større produksjon, kom også utfordringen med å få fraktet fisken til markedet. Grace og mannen valgte derfor å investere i en motorsykkel, slik at mannen hennes selv kunne frakte fisken trygt til markedet. En annen del av inntekten ble brukt til å starte en liten dagligvarebutikk i det lokale senteret, hvor de selger forfriskninger, brød, vaskemiddel, såpe og andre nødvendigheter. Noen av investeringene finansierte Grace og mannen selv, mens de fikk et lån i banken for å dekke resten. De brukte også inntekten på å sende de tre barna sine på kostskole.

Vil gi kunnskapen videre

Muligheten Grace fikk gjennom Caritas har gjort at hun og mannen har blitt forretningspartnere. I tillegg til fiskeoppdrett og butikkdrift, drømmer de om å starte en skole for andre som ønsker å lære om fiskeoppdrett. De sparer til prosjektet samtidig som de jobber sammen for å sikre kontinuerlig inntekt til familien. 

«Building skills for jobs», som det omtalte prosjektet ble kalt, ga 1374 deltakere opplæring i akvakultur. 62 prosent av prosjektdeltagerne var kvinner og av alle som deltok, fikk 75 prosent jobb etterpå. Caritas Norge driver fremdeles med opplæring i fiskeoppdrett, men i dag er dette inkludert i våre matsikkerhetsprosjekter.