Raport roczny 2023: Pomoc dla miliona osób

Para ze Sri Lanki stoi w swoim ogrodzie kuchennym. Caritas Są uczestnikami projektu bezpieczeństwa żywnościowego i przechodzą szkolenia w zakresie rolnictwa dostosowanego do klimatu.

Caritas W raporcie rocznym Norwegii za 2023 r. można zapoznać się z działaniami i wynikami za ubiegły rok. Nigdy wcześniej nie udzieliliśmy pomocy tak wielu osobom.

Przeczytaj pełny raport roczny tutaj

Caritas W ubiegłym roku Norwegia w taki czy inny sposób udzieliła pomocy około milionowi osób. 955 061 osób dzięki naszej pracy międzynarodowej i około 40 000 w kraju. Na całym świecie wspieramy ludzi w potrzebie, pomagamy zwalczać głód i skrajne ubóstwo oraz działamy na rzecz pokoju i pojednania. W kraju pracujemy nad tym, aby imigranci byli włączani w rynek pracy i ogólnie w społeczeństwo.

Liczby są jasne. Jednak to przede wszystkim dzięki naszym spotkaniom z jednostkami najwyraźniej widzimy potrzebę naszych wysiłków i wyniki naszej pracy. Świętujemy zarówno tych, którzy z niewielką pomocą podnoszą siebie i swoje rodziny z ubóstwa, jak i naszych bohaterów w terenie, nasze lokalne organizacje partnerskie, które zapewniają, że pomoc doraźna dociera nawet w najtrudniejszych warunkach.

Sr. Katarina Pajchel, Prezes Zarządu do 16 czerwca w AR
Caritas Kobieta w obwodzie donieckim odbiera pakiet pomocy doraźnej sponsorowany m.in. przez Norwegię i władze norweskie wiosną 2023 r. Caritas Zdjęcie: Ukraina
Caritas Kobieta w Doniecku na Ukrainie odbiera pakiet pomocy doraźnej sponsorowany m.in. przez Norwegię za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Caritas Zdjęcie: Ukraina

Na arenie międzynarodowej rok 2023 charakteryzował się rekordową liczbą kryzysów humanitarnych, w szczególności wojną na Ukrainie i w Strefie Gazy. Pomoc międzynarodowa z trudem dotrzymywała kroku. Tutaj, w Norwegii, nastały drogie czasy. Podwyższone stopy procentowe i ceny najbardziej uderzają w tych, którzy już mają najmniej.

Caritas jest dobroczynnością w praktyce i jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Podsumowując ubiegły rok, nasze modlitwy i myśli kierujemy szczególnie do tych, którzy stracili życie, rodzin i przyjaciół. Caritas Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy dzielą się swoim czasem i zaangażowaniem, za wszystkie hojne darowizny na rzecz naszej pracy oraz za lokalną i międzynarodową społeczność, która wspólnie walczy o pokój i sprawiedliwość. Każdego dnia widzimy, że nasze wysiłki robią różnicę, a to jest źródłem nadziei. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej pracy na rzecz bardziej inkluzywnej Norwegii oraz bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata.

Sr. Katarina Pajchel