Avdeling for migrasjon og integrering

Avdelingsledelse

Enhet for nasjonalt arbeid

Enhet Caritas Ressurssenter

Nasjonal veiledningstjeneste for nyankomne asylsøkere