Avdeling for internasjonalt arbeid

Avdelingsledelse

Enhet for langsiktig utvikling

Enhet for humanitært arbeid

Regionale representanter

Øvrige ansatte