Skattefradrag

Alle gaver som utgjør et samlet beløp på mellom 500 og 25 000 kroner gir rett til skattefradrag.

Maksbeløpet på 25 000 gjelder samlet bidrag til alle fradragsberettigede organisasjoner.

For at du skal være sikker på å få skattefradraget med på årsoppgaven, må vi ha fødselsnummeret ditt innen 15. januar, året etter at du har gitt gaven. Vi sender rapport til skattedirektoratet og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Betingelser for skattefradrag

For at din gave til Caritas skal kunne gi skattefradrag må:

  • Gaven være et pengebeløp på minst 500 kroner totalt i løpet av inntektsåret.
  • Caritas Norge få ditt fødselsnummer.
  • Organisasjonen må være på Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner for gavefradrag. Det er Caritas Norge.
  • Gaven må være på Caritas Norges konto innen 31. desember det året som skattefradraget gjelder.

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt fødselsnummer per telefon 23 33 43 60.

For ektefeller som har gitt mer enn 25 000 kr

Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 25 000 kroner til Caritas Norge i løpet av et år, kan det totale beløpet føres opp (inntil 50 000 kr.), men da fordelt på ektefellene. Dette forutsetter at Caritas Norge rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødselsnummer til skattemyndighetene. Gi oss beskjed om navn, adresse, fødselsnumre og beløp innen 15. januar.

Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss via skjemaet nedenfor.

Vi takker for alle gaver og kan love at ditt bidrag utgjør en stor forskjell for verdens fattige!

Kontakt oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.