Odliczenia podatkowe

Wszystkie darowizny o łącznej wartości od 500 do 25 000 NOK podlegają odliczeniu od podatku.

Maksymalna kwota 25 000 koron norweskich ma zastosowanie do całkowitych wpłat na rzecz wszystkich organizacji podlegających odliczeniu od podatku.

Aby zapewnić odliczenie od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, musimy otrzymać numer identyfikacyjny do 15 stycznia roku następującego po dokonaniu darowizny. Wyślemy raport do Dyrekcji Podatkowej, a wartość darowizny zostanie automatycznie odjęta od obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym.

Warunki odliczeń podatkowych

Aby darowizna na rzecz Caritas kwalifikowała się do odliczenia od podatku, należy:

  • Darowizna musi być kwotą pieniężną o łącznej wartości co najmniej 500 NOK w ciągu roku dochodowego.
  • Caritas Norwegia otrzymuje krajowy numer identyfikacyjny.
  • Organizacja musi znajdować się na liście organizacji zatwierdzonych przez norweski urząd skarbowy do odliczeń od darowizn. Jest to Caritas Norwegia.
  • Darowizna musi wpłynąć na konto Caritas Norway do 31 grudnia roku, którego dotyczy odliczenie podatkowe.

Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, radzimy podać nam swój krajowy numer identyfikacyjny, dzwoniąc pod numer 23 33 43 60.

Dla małżonków, którzy przekazali ponad 25 000 NOK

W przypadku odliczeń podatkowych z tytułu darowizn na rzecz organizacji wolontariackich małżonkowie są traktowani łącznie, co ma konsekwencje dla wypełnienia zeznania podatkowego.

Jeśli jeden z małżonków przekazał w ciągu roku więcej niż 25 000 NOK na rzecz Caritas Norwegia, można wpisać łączną kwotę (do 50 000 NOK), ale następnie podzielić ją między małżonków. Zakłada to, że Caritas Norwegia zgłasza kwoty elektronicznie do organów podatkowych wraz z numerami identyfikacyjnymi obojga małżonków. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, krajowych numerów identyfikacyjnych i kwot do 15 stycznia.

Po upływie tego czasu możliwe jest również złożenie wniosku do nas. Następnie wyślemy powiadomienie o zmianie do organów podatkowych. Nie będzie to widoczne w zeznaniu podatkowym, ale spowoduje korektę zaległości podatkowych/zwrotu podatku w rozliczeniu podatkowym w czerwcu lub wrześniu. Masz jakieś pytania? Prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.

Dziękujemy za wszystkie darowizny i możemy obiecać, że Twój wkład robi wielką różnicę dla ubogich na świecie!

Skontaktuj się z nami

To pole służy do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.