Hva gjør vi når krisen rammer?

Den lokale forankringen gjør at vi er til stede både før, under og etter en krise.

Utdeling av vann til befolkningen rammet av syklonen Rai på Filippinene.

Nødhjelpsresponsen veiledes av de humanitære prinsipper som sier at vi skal hjelpe dem som har størst behov, uavhengig av etnisk, religiøs eller annen tilhørighet.

Det er de lokale Caritas-organisasjonene som er først på plass når krisen rammer og det er de som kjenner best de sosiale, økonomiske og kulturelle forholdene på stedet. Dette er kunnskap som er nødvendig for at nødhjelpen skal komme frem til dem som trenger den aller mest.

Vi jobber med utdeling av mat, kontanter, drikke, medisiner, hygieneprodukter, klær og tepper, husly, husreparasjon, samt psykososial støtte og veiledning.

Les mer om vår nødhjelpsrespons i ulike land:

Gi nå! Ditt bidra kan redde liv.

Ung kvinne med baby i Venezuela