La oss jobbe langsiktig med integrering

Luis og Mehdi er begge frivillige i Caritas Norge

Sivilsamfunnet spiller en avgjørende rolle for at innvandrere skal bli godt integrert i samfunnet. Dette er ikke gjort i en fei, men kan gå over år og generasjoner. Derfor ønsker vi å kunne jobbe mer langsiktig og forutsigbart på feltet.

Sammen med det offentlige og næringslivet, bidrar ideelle aktører som Caritas Norge, til at innvandrere får muligheten til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det gjør vi gjennom nettverks- og informasjonsarbeid, og ved å tilby norskundervisning og jobbsøkeaktiviteter. Men det er ingen selvfølge at det vil fortsette sånn.

Utallige timer til søknad og rapportering

Dagens tilskuddsordninger er lagt opp slik at utallige timer går med til å søke drifts- og prosjektmidler. Det er svært ressurskrevende – både for søkerne og de som forvalter midlene. Selv har vi søkt om støtte til hele 34 prosjekter fra 14 ulike donorer for å kunne fortsette arbeidet vårt i 2023. I tillegg går kravet om fornyelse på bekostning av prosjekter vi ønsker å videreføre, men som må settes på vent eller avsluttes fordi pengene tar slutt. Det igjen går utover forutsigbarheten for våre brukere, ansatte og frivillige.

Vi høster stadig lovord fra politikere og myndigheter for integreringsarbeidet vi gjør, men behovet for å kunne jobber mer langsiktig er så langt ikke imøtekommet. Også i NOU-en «Mellom mobilitet og migrasjon» som er på høring påpekes det at integrering er en saktegående prosess som går over tid og generasjoner. Vi har derfor et håp om at integreringsarbeidet styrkes i revidert nasjonalbudsjett.

Trenger forutsigbarhet

Med mer forutsigbarhet vil organisasjonene bedre kunne bygge opp og beholde kompetanse og erfaring, tillit og nettverk. Det vil komme både brukerne og det offentlige til gode, som vi hvert år avlaster med tusenvis av timer gjennom ulike tjenester. På grunn av språkutfordringer henviser for eksempel NAV stadig klinter til oss. Samtidig bistår vi langt flere i å komme i kontakt med ulike offentlige tjenester. Uten våre veiledere er det ikke sikkert de ville fått kjennskap til og innfridd sine rettigheter.

Vår merverdi

I fjor ga vi bl.a. veiledning og praktisk hjelp i 2.200 NAV-relaterte saker. Dette er en av våre merverdier i integreringsarbeidet, men det er ikke gratis å organisere, kvalitetssikre, rekruttere og kontrollere arbeidet som våre ansatte og frivillige gjør.

Med et samfunn preget av utenforskap og polarisering er integreringsarbeid viktigere enn noen gang. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til at levekårene til innvandrere øker, at flere kommer seg ut i arbeid og at de deltar i samfunnet. Det ønsker vi å fortsette med, men med mulighet for mer forutsigbarhet og langsiktig arbeid.