– Et sted hvor jeg følte jeg hadde verdi

Caritas var som en familie jeg hadde mistet. Jeg følte meg sett, akseptert og verdsatt. I tillegg fikk jeg verdifull erfaring som jeg tar med meg videre i livet.   

Det forteller Reem (31) om tiden da hun var frivillig på Caritas sitt ressurssenter i Oslo.

Remi ble født i Syria. Helt siden hun var barn har hun likt og vært opptatt av å skrive. Da hun som nyutdannet journalist i 2015 plutselig måtte flykte fra Syria på grunn av krig og uroligheter, endte hun til slutt opp i Trøndelag. Reisen dit var lang og utfordrende. I Trøndelag lærte hun seg etter hvert norsk og ble praktikant i lokalavisen.  

I 2019 kom Reem til Oslo. Hun var arbeidsledig og følte seg veldig tom. Reem valgte derfor å begynne som frivillig i Caritas og det forandret livet hennes.

–  På slutten av dagen var jeg alltid stolt av meg selv, og veldig glad for å kunne bidra, forteller Reem.

Som frivillig fikk hun prøve seg på ulike oppgaver og fikk mer og mer ansvar. Hun møtte sårbare mennesker som hadde vært gjennom mye. Alle kom med ulike historier og bakgrunn, og fra forskjellige situasjoner.  Men alle hadde det samme målet – å få hjelp uten fordømmelse.  De ønsket noen som kunne forstå deres situasjon.

 – Jeg møtte mennesker som bare ønsket å snakke med noen, og som ønsket at noen lyttet til historien deres, minnes hun

Reem ser tilbake på tiden som frivillig i Caritas med glede og takknemlighet.

 – Caritas var som en familie jeg hadde mistet. Jeg følte meg sett, akseptert og verdsatt. I tillegg fikk jeg verdifull erfaring som jeg tar med meg videre i livet.   

Nå går Reem siste året på helsefaglinjen og har praksis på Ullevål sykehus.  Hennes drøm er fortsatt å kunne leve av å skrive tekster – både som journalist og forfatter. En dag håper hun at drømmen blir en realitet.

(Foto: Erik Waatland)