Ny generalsekretær i Caritas Norge

Ingrid Rosendorf Joys

Styret i Caritas Norge har ansatt Ingrid Rosendorf Joys i stillingen som generalsekretær. Hun overtar jobben etter Martha Rubiano Skretteberg.

Caritas er Den katolske kirkens bistandsorganisasjon og har et omfattende bistandsarbeid internasjonalt mot sult og fattigdom og for fred og forsoning.

Styret er svært godt fornøyd med å ha rekruttert Ingrid Joys til stillingen som generalsekretær i Caritas Norge.

styreleder Stian Berger Røsland i Caritas norge

Med Ingrid får vi en trygg og erfaren leder med bred kompetanse innenfor organisasjonens oppgaver og som kan ta virksomheten videre i en verden der Caritas trengs stadig mer.

styreleder Stian Berger Røsland i Caritas norge

Joys er utdannet sosiolog og kommer fra stillingen som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hun har tidligere arbeidet i Oslo katolske bispedømme og har selv bakgrunn fra Caritas. Hun har også vært leder av Norges unge katolikker. Hun bringer også inn viktig erfaring med fred og forsoningsarbeid gjennom sin tid i Det europeiske religionslederrådet, Religions for Peace og NOREF (Senter for internasjonal konfliktløsning).

Å jobbe for en bedre verden har alltid vært en sentral motivasjon for meg. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på rollen som generalsekretær i en så viktig og velrennomert organisasjon som Caritas.

Ingrid Joys, påtroppende generalsekretær i caritas norge

Caritas er en av de store organisasjonene i Norge på sitt felt, og sammen med Caritas-organisasjoner i land over hele verden utgjør vi verdens nest største humanitære nettverk. Det er en mulighet og et stort ansvar. Forankret i Den katolske kirkes sosiallære, sørger Caritas for å være en stemme for de stemmeløse både ute og hjemme, og arbeider for en verden der folks iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres. Som generalsekretær skal jeg sammen med stab og styre sikre at vi videreføre dette viktige arbeidet.

Ingrid Joys, påtroppende generalsekretær i caritas norge

Jeg ser fram til å bli godt kjent med alle i staben og alle som på andre måter er med på å arbeide for Caritas, både i og utenfor Norge.

Ingrid Joys, påtroppende generalsekretær i caritas norge

Joys tiltrer stillingen i midten av mars 2024.