Na całym świecie pomagamy ludziom w potrzebie i przyczyniamy się do walki z głodem i skrajnym ubóstwem. W Norwegii pracujemy nad tym, aby imigranci byli zintegrowani i włączeni do społeczeństwa.

Walka z głodem

735 milionów ludzi na świecie głoduje. Poprzez nasze projekty przyczyniamy się do walki z głodem i niedożywieniem, gdzie przyjazne dla klimatu rolnictwo dla drobnych rolników jest częścią rozwiązania.

Drobna rolniczka nawadnia swoje pole

emergency response

Kiedy klęski żywiołowe i konflikty wpędzają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji w kryzys, ściśle współpracujemy z rządami i społeczeństwem obywatelskim, aby szybko reagować na zagrożenie głodem.

Integracja

Kluczem do udanej integracji jest umiejętność mówienia po norwesku i wejście na rynek pracy. Z tego względu oferujemy szereg kursów i zajęć.

Luis i Mehdi są wolontariuszami na stronie Caritas Norwegia.