Frivillighet i humanitære kriser

En av Caritas Venezuelas frivillige i prat med kvinne.

Humanitære kriser har preget Venezuela siden 2016. Men midt i krisene er det de frivillige, som gir håp til tross for at de også rammes hardt selv.

Caritas bidrar med mat, rent vann, helsetjenester og sosial inkludering av små barn, aleneforeldre, gravide, ammende, eldre og de mest sårbare menneskene i dette flotte landet. Venezuela var lenge ett av de rikeste landene i regionen, med sine enorme oljeressurser. Det er lenge siden oljen bidro til at de fattigste ble løftet ut av fattigdom og inn i bedre levekår. Det er også lenge siden de mest ressurssterke forlot landet.

Tilbake er de som ikke har ekstra ressurser; småbarnsforeldre, som ikke har muligheten til å reise, men også de som venter på at Venezuela igjen skal bli et bedre sted å leve. Veldig mange eldre har blitt igjen. De ønsker ikke å forlate landet sitt. Mange av dem har blitt omsorgspersoner og forsørgere for barnebarn, mens de voksne desperat førsøker å tjene til livets opphold i nabolandene i regionen.

Ung kvinne med baby i Venezuela
Ronnelis på 20 år, ektemannen Isaac og deres tre barn følges regelmessig opp på helsestasjonen til Caritas der de får helsehjelp, veiledning i ernæring og utdelt kontanter slik at de selv kan kjøpe maten de trenger. (Foto: Caritas Venezuela)

Krisen utløst av oljeprisfall

Caritas bidrar med mat, rent vann, helsetjenester og sosial inkludering av små barn, aleneforeldre, gravide, ammende, eldre og de mest sårbare menneskene i dette flotte landet. Venezuela var lenge ett av de rikeste landene i regionen, med sine enorme oljeressurser. Det er lenge siden oljen bidro til at de fattigste ble løftet ut av fattigdom og inn i bedre levekår. Det er også lenge siden de mest ressurssterke forlot landet.

Tilbake er de som ikke har ekstra ressurser; småbarnsforeldre, som ikke har muligheten til å reise, men også de som venter på at Venezuela igjen skal bli et bedre sted å leve. Veldig mange eldre har blitt igjen. De ønsker ikke å forlate landet sitt. Mange av dem har blitt omsorgspersoner og forsørgere for barnebarn, mens de voksne desperat førsøker å tjene til livets opphold i nabolandene i regionen.

Caritas når de mest sårbare

Caritas var den første organisasjonen som allerede i 2016 definerte krisen i Venezuela som en humanitær krise. Siden den gang, har vi jobbet gjennom helsestasjonene våre med å måle, veie og følge opp de minste barna, gravide, ammende og deres familier. Vi har sett på nært hold hva mangel på mat, rent vann, helsetjenester og manglende inntekter gjør med mennesker. Caritas Norge besøkte Venezuela første gang i 2017, og vi kom nylig hjem etter et besøk i februar i år. Det viktigste vi gjør er å sikre profesjonell humanitær assistanse. Vi følger også tett opp prosjektene lokalt og snakker med menneskene som får hjelp av våre lokalt ansatte og frivillige.

Humanitær nødhjelp måles ofte i kroner og øre, men historiene vi får høre når vi er der fra dem som mottar litt ekstra til sine familier, er det som berører oss mest. Det er bestemoren, som kun lever på minstepensjon, men som passer på ett eller flere barnebarn. Det er det unge ekteparet med små barn som har mistet all inntekt etter at jobben forsvant, eller det er familiene og eneforsørgerne som ikke aner hvordan de skal skaffe mat til barna sine, hver eneste dag.

Hvor går Venezuela nå?

Besøkene våre har gitt oss møter med mennesker, som øyner håp om en noe bedre tilværelse utelukkende fordi Caritas og Kirken oppsøker dem der de bor. Slike møter gjør inntrykk, men viser med all tydelighet hvor viktig alle bidrag til arbeidet vårt er, det være seg frivilligheten vi ser lokalt i Venezuela eller gaver vi får til arbeidet vårt fra alle dere givere i Norge.

Situasjonen i Venezuela er i 2022 og 2023 på mange måter bedre enn i de foregående årene. Noen av de økonomiske sanksjonene er løftet, mer varer har kommet inn og flere butikker tilbyr basisvarer, som for kun få år siden ikke var å oppdrive. For første gang på syv år har undersøkelser vist at ekstrem fattigdom er mindre utbredt.

Flom og jordskred

Kraftige og uforutsigbare regnskyll, som forårsaker flom, jordskred og naturkatastrofer ser ut til å ramme Venezuela i økende grad. Dette rammer de fattigste verst og i 2022 rammet dette ekstra hardt. Caritas bevilget ekstra midler til denne responsen og omdisponerte annen humanitær innsats for å kunne hjelpe flest mulig. Naturkatastrofer rammer «dobbelt», ved at det i stor grad er mennesker som allerede er i krise, som også berøres av dette. Dette stiller høye krav til oss, og nok en gang ser vi at det er de frivillige, som når helt ut i førstelinjen.

De frivillige

Frivilligheten er nøkkelen i det humanitære hjelpearbeidet til Caritas i Venezuela. Den frivillige innsatsen bidrar til at de minste barna, gravide, ammende, eldre og alle med forsørgeransvar nås enten de bor i byen eller ute på landsbygda. De frivillige, sammen med ansatte i Caritas i Venezuela og i Norge, utgjør garantien for at vi når de mest sårbare. Dette så vi også under pandemien, da Caritas ansatte og frivillige gikk og syklet fra hus til hus, for å bringe mat og rent vann til dem, som ikke turte eller hadde mulighet til å bevege seg ut. Caritas er bygget på frivillighet, og det ser vi spiller en svært viktig rolle, også i humanitære kriser.