Var forberedt på det verste

Eldre dame får utdelt brødskiver av en frivillig i Caritas Ukraina.

I dag er det ett halvt år siden Russlands invasjon av Ukraina. Det store og tilstedeværende Caritas-nettverket gjorde det mulig å respondere raskt med humanitær hjelp og å mobilisere hjelpearbeidere.

I ukene før invasjonen forberedte Caritas i Ukraina sine ansatte og frivillige på det verste, og rustet opp det humanitære mannskapet. Med mer enn 30 års erfaring med hjelpearbeid over hele landet, og åtte års humanitær innsats og utviklingsprogram i Øst-Ukraina, var de i stand til å gi vidstrakt og umiddelbar humanitær hjelp.

Parallelt startet de med å styrke, justere og skalere opp sine programmer. Det har resultert i at antall sentre for utdeling av humanitær hjelp har økt fra 20 til 42 i løpet av krigens varighet.

500 telefoner om dagen

I tillegg har de opprettet 448 knutepunkt for utdeling av nødhjelp og 129 krisesentre for de som trenger husly. Der kan man dusje, spise varme måltider og få nødvendig hygieneutstyr. Det er også egne rom der barn kan utfolde seg med ulike aktiviteter.

Det er også opprettet en hjelpetelefon som er åpen ti timer i døgnet. I starten var det 150 oppringninger i uken. Nå er det opptil 500 telefoner om dagen fra folk som trenger hjelp. I tillegg deles det ut varm mat ved Caritas sine 17 suppekjøkken.

Langvarig hjelp

Caritas i Ukraina har til nå nådd ut med hjelp til mer enn 3,5 millioner mennesker. Først og fremst til de som er på flukt internt i landet, men også til eldre, funksjonshemmede, alvorlig syke og andre som lever isolert i krigsutsatte områder.

I tillegg til akutt nødhjelp har Caritas også begynt å gi mer langvarig humanitær hjelp til de som trenger det. Det kan for eksempel være månedlige forsyninger med mat, hygiene- og husholdningsartikler, saksbehandling og påvirkningsarbeid, og å bistå folk i å flytte fra krisesentre til mer permanente steder å bo.