Ukraina trenger fortsatt vår hjelp

Utdeling av nødhjelp i Ukraina

Ifølge FN trenger nær 15 millioner av Ukrainas befolkning nødhjelp for å overleve. Med sitt lokale nettverk over hele landet spiller Caritas en sentral rolle i å levere hjelpen.

Etter to år med fullskalakrig er en snarlig fred vanskeligere å se for seg enn noensinne. Boliger, skoler, barnehager, vannsystemer og sykehus har vært under harde angrep i 2023, og den humanitære situasjonen har forverret seg. På samme tid har Caritas trappet opp innsatsen for å imøtekomme økende behov.

Siden februar 2022 har over 250 000 ukrainere fått hjelp gjennom prosjekter støttet av det norske utenriksdepartementet. I tillegg har flere hundretusen fått hjelp takket være innsamlede midler til Caritas fra private givere i Norge.

Utdeling av nødhjelp i Ukraina
Ukrainsk kvinne bærer på en eske med nødhjelp støttet av Caritas Norge. (Foto: Caritas Ukraina)

Nødhjelp og selvberging

Akutt nødhjelp for å dekke grunnleggende behov er fremdeles bærebjelken i vårt arbeid. Det sørges for mat, rent drikkevann og hygieneartikler. De aller mest sårbare, som eldre, funksjonshemmede og syke, enslige mødre og barn, prioriteres. I tillegg til å dele ut mat eller penger til innkjøp av mat, gir vi også støtte til kjøp av husdyr og enkelt jordbruksutstyr. Målet er å gjøre folk mer selvhjulpne.

Krigens herjinger har også gitt store skader på folks boliger. Derfor er en viktig del av vår respons å reparere boliger. Vinduer som isolerer og tak som ikke lekker er viktig – særlig i de beinkalde vintermånedene.

utenlandssjef Tale Hungnes i Caritas Norge

Men det er ikke bare hjem som er ødelagt. I de frigjorte områdene i Kherson-regionen er store deler av skogsområdene minelagt. Det gjør det umulig for befolkningen å sanke ved til matlaging og annen oppvarming. Tennbrikettene vi deler ut er derfor kjærkomment og til stor nytte i løpet av vinteren.

Utdeling av tennbriketter i Ukraina
Utdeling av tennbriketter til befolkningen i landsbyen Chkalove i Kherson. (Foto: Caritas Ukraina)

Psykososial hjelp

I tillegg til de mest akutte behovene, er ukrainere slitne av en krig som drar ut i tid. Mange har vært vitne til grove krigsforbrytelser og alle har opplevd tap på ulike måter: Tap av familie, hjem, jobb, skolegang, venner, rutiner, og et hjemland de trodde de kjente. Ikke overraskende tærer dette på psykisk overskudd og relasjoner. Det er ikke uten grunn at vold i nære relasjoner øker i familier som lever i krig og på flukt, at helseproblemer forverres og at de som allerede hadde et vanskelig liv før krigen, får det enda verre.

I vårt hjelpearbeid er det derfor viktig å sette de som strever mest i kontakt med hjelpeapparatet, for å unngå at det de har vært gjennom skaper langvarige psykologiske og sosiale problemer.

utenlandssjef Tale Hungnes i Caritas Norge

Er tilstede over hele landet

Den humanitære situasjonen er aller mest prekær i de russisk-okkuperte områdene, og ved frontlinjen. Her er det også svært krevende å levere nødhjelp. Det av hensyn til Caritas’ ansattes egen sikkerhet, eller rett og slett fordi det ikke er mulig å komme inn. Mange flykter fra disse områdene, men noen blir også værende, særlig eldre.

Gjennom vårt lokale nettverk i alle områder av landet er Caritas i en unik posisjon. Det gir oss mulighet til å nå ut til de aller mest utilgjengelige bygdene, der større internasjonale organisasjoner uten lokal tilhørighet, sliter med å nå ut på samme måte.

utenlandssjef Tale Hungnes i Caritas Norge
En eldre kvinne triller bort kasser med mat og annet utstyr som er finansiert med støtte fra Caritas Norge.
En eldre kvinne triller bort kasser med mat og annet utstyr som er finansiert med støtte fra Caritas Norge. (Foto: Caritas International)

Arbeidet fortsetter

Norske myndigheter har forpliktet seg til solid og flerårig humanitær støtte til Ukraina gjennom den såkalte “Nansenpakken”. I en fersk stortingsmelding nevnes Caritas som en viktig strategisk partner for Norges humanitære innsats i Ukraina – både i 2024 og i årene fremover. Med støtte fra Norad skal Caritas i år nå ut til over 40 000 ukrainere med hjelp. Men langt flere vil få hjelp, takket være innsamlede midler som brukes på ulike prosjektaktiviteter.