Trapper opp innsatsen i Ukraina

Dame henter esker med nødhjelp i Ukraina

Snø, kulde og ødelagt infrastruktur vil gjøre vinteren svært vanskelig for befolkningen i Ukraina. Derfor trapper vi opp innsatsen for å imøtekomme akutte behov for beskyttelse og humanitær hjelp blant de aller mest sårbare.

På julaften er det ti måneder siden krigen startet, og det ser ikke ut til at den vil ta slutt med det første. Ifølge FN har nær 18 millioner mennesker behov for nødhjelp, og faren for at mange vil dø i løpet av vinteren er stor. Eldre og andre sårbare i de frigjorte områdene, der ødeleggelsene og behovene størst, er spesielt utsatt.

– Støtte fra Utenriksdepartementet og innsamlede midler fra givere gjør det mulig for oss å intensivere arbeidet i disse områdene i 2023. Pengene skal komme nærmere 40 000 mennesker til gode, der eldre, funksjonshemmede og alvorlig syke vil bli prioritert.

Tale Hungnes, utenlandssjef i caritas norge
En eldre kvinne triller bort kasser med mat og annet utstyr som er finansiert med støtte fra Caritas Norge.
En eldre kvinne triller bort kasser med mat og annet utstyr som er finansiert med støtte fra Caritas Norge. (Foto: Caritas International)

Mat og husly

Fokuset vil være å dekke grunnleggende behov som mat og drikke, og et varmt og trygt sted å være. Vi skal også bidra med kursing og støtte til de som skal implementere hjelpen.

– Vi vil blant annet sørge for at de som ikke kan lage mat på grunn av strøm- og gassmangel får nødvendig utstyr og ferdiglaget mat.

Tale Hungnes, utenlandssjef i Caritas norge

Befolkningen er utmattet og svært preget av krigen, som ikke ser ut til å ta slutt med det første. Mange er traumatiserte og vil trenge psykososial støtte i lang tid fremover.

– I hjelpearbeidet fremover vil det være viktig å sette de som strever mest i kontakt med hjelpeapparatet, for å unngå at det de har vært gjennom skaper langvarige psykologiske og sosiale problemer.

Tale hungnes, utenlandssjef i caritas norge

Møttes i Polen for å legge planer

Dette var en av sakene som ble tatt opp i et partnermøte om den samlede responsen i Ukraina, i regi av Caritas Europa. Møtet ble avholdt i Polen. Foruten Caritas-medlemmer fra en rekke europeiske land, inkludert Ukraina, deltok borgermesteren i Lviv-regionen og FNs humanitære koordinator til Ukraina.

Caritas Ukraina fikk presentert behov og planer for 2023. Og de andre Caritas-medlemmene presenterte hvordan de ønsket å støtte responsen, både gjennom finansiering, faglig støtte og hjelp til implementering.

I tillegg til å dekke grunnleggende behov, vil det fokuseres mer på det langsiktige arbeidet neste år. Dette for å forebygge langvarige helse- og sosialrelaterte problemer.

– Representantene fra Ukraina uttrykte stor takknemlighet for engasjementet fra de andre Caritas-organisasjonene. De fortale også om dobbeltrollen der de leder humanitære innsatser for sårbare ukrainere, samtidig som de selv og familiene står midt i konflikten. Solidaritet, velvilje og samarbeid med Caritas i andre land blir derfor ekstra verdifullt.

tale hungnes, utenlandssjef i caritas norge

Hjelpearbeidet til Caritas:

Siden 24. februar 2022 har Caritas hjulpet i underkant av 3,9 millioner mennesker med mat, vann, husly, hygieneutstyr og medisiner. Matsikkerhet utgjør 54 prosent av hjelpen.

Caritas responderer på den humanitære krisen gjennom:

  • 42 sentre der humanitær hjelp pakkes og distribueres.
  • 448 knutepunkter for utdeling av nødhjelp.
  • 181 krisesentre for de som trenger husly og beskyttelse (+ mat, dusj, medisiner, rådgivning, psykososial støtte og barneaktiviteter).
  • I de frigjorte områdene har Caritas mobile og oppsøkende team som deler ut mat, vann, hygienesett, førstehjelpsskrin og solcellegeneratorer til befolkningen. Teamene oppsøker også de som lever isolert i frontlinjen, der tilgangen til mat og andre nødvendige varer og tjenester er svært begrenset.