Risikerer livet for et nytt liv i USA

Migranter i kø for å entre en båt som skal ta de videre over Uraba-gulfen i grenseområdet mellom Colombia og Panama.

Mer enn 7,7 millioner mennesker har migrert fra Venezuela som følge av en årelang politisk, økonomisk og humanitær krise. Mange av dem setter livet på spill under flukten.

Daglig krysser tusenvis av migranter jungelområdet «El tampon del Darién» på grensen mellom Colombia og Panama. Området er lovløst, uten statlig tilværelse, og kontrollert av kriminelle grupper. Mange har vandret i uker og måneder, i håp om å nå USA for å skape seg et bedre og mer verdig liv.

Nylig besøkte jeg området sammen med kolleger fra andre Caritas-organisasjoner i Colombia og Europa. Formålet var å lære om migrantenes utfordringer og kirkens arbeid i regionen. Og hvordan vi kan styrke arbeidet overfor målgruppen.

Farefull reise

I Turbo og Necocli, to små landsbyer nord i Colombia, var vi vitner til et totalt kaos når migranter – mange av dem småbarnsfamilier – samlet seg for å vente på tur til å krysse Uraba-gulfen. Derfra kan de ta fatt på reisen videre nordover. Migrantene blir registrert av såkalte «guider» og båtselskaper som skal lede dem over til Acandí og Capurganá, to landsbyer på den andre siden av gulfen.

Her begynner også den farefulle reisen gjennom Darién-jungelen. Med unntak av to betjenter, er det ingen politi eller andre myndighetspersoner å se. Sittende på en benk mottar de ferdig utfylte registreringslister fra guidene.

Migranter venter på å komme seg videre fra havneby i Colombia til Panama
Tusenvis av migranter må registrere seg og betale for båtreisen før de krysser Uraba-gulfen. (Foto: Caritas Colombia)

Tar seg godt betalt

Regionen kontrolleres av den beryktede «Golfklanen» («Clan de Golfo»), med røtter i de paramilitære gruppene som ble etablert på 90-tallet. Med sine seks til ni tusen medlemmer er Golfklanen Colombias største væpnede gruppe. De hevder selv at de ikke har noe med migrantene å gjøre. Men det er ingen tvil om at de kontrollerer alle som beveger seg i området. De tar seg også godt betalt fra grupper og personer involvert i migrasjonsruten.

Ifølge International Crisis Group (ICG) krysset nesten 250 000 migranter Darién i 2022, og det forventes at tallet for 2023 vil være nærmere en halv million. Drivkraften er de økonomiske og politiske problemene som millioner av familier opplever i Latin-Amerika og verden over. USA er målet for de aller fleste. I tillegg til båtbilletten, kreves en avgift for hver enkelt migrant, også barn. Det anslås at migrasjonsstrømmen gir Golfklanen inntekter på flere millioner dollar hver uke.

Migranter i kø for å entre en båt som skal ta de videre over Uraba-gulfen i grenseområdet mellom Colombia og Panama.
Migranter i kø for å entre en båt som skal ta de videre over Uraba-gulfen i grenseområdet mellom Colombia og Panama. (Foto: Caritas Colombia)

Enorme utdekkede behov

Flestepartene av migrantene kommer fra Venezuela. Men ifølge ICG er det også kinesere, haitianere, afghanere og somaliere blant de mer enn 97 nasjonalitetene som har lagt ut på ferden nordover i 2023. I mangel av et statlig registreringssystem finnes ingen god oversikt over hvor mange menn, kvinner, barn og ungdommer som blir ofre for menneskehandel, eller dør på veien på grunn av utmattelsen og sykdom.

Ved de to utfartshavnene er noen få andre humanitære organisasjoner til stede for å hjelpe. Gjennom den lokale kirken jobber Caritas utrøttelig med å tilby mat, psykisk og juridisk støtte, samt beskyttelse. Sammen med et regionalt nettverk bestående av Caritas-organisasjoner fra Brasil, Peru, Ecuador og Colombia gjør vi vårt beste for å støtte migrantene. Men med den stadig voksende strømmen klarer vi ikke å dekke alles behov.

Dialog etablert

Colombias president Gustavo Petro har lovet å gjennomføre fredsavtalen fra 2016 og har satt i gang en ambisiøs prosess med mål om varig fred under parolen «Paz total». Som del av arbeidet er det opprettet dialog mellom regjeringen og flere væpnede grupper, inkludert Golfklanens ledere, med sikte på å starte opp forhandlinger.

For å sikre en tryggere situasjon for mennesker på flukt og at deres rettigheter ivaretas, bør migrasjonspolitikk også være sentral i forhandlingene med klanen. Migrantenes rett til å søke seg nordover mot en bedre fremtid må innfris, noe Caritas-nettverket jobber videre med for at staten skal oppfylle.