Lokal forankring og samhold

Direktør Vyacheslav Grynevych i Caritas Spes holder rundt en eldre kvinne i Øst-Ukraina.

Siden den russiske invasjonen har Caritas Ukraina nådd ut til 1,2 millioner mennesker med hjelp.

Det at de har 70 regionale kontorer over hele landet og mange frivillige har gjort det mulig å respondere raskt.

Ifølge FN har krigen utløst et enormt humanitært behov hos 15,7 millioner mennesker. Med sitt lokalt forankrede nettverk, kunne Caritas starte opp hjelpearbeidet umiddelbart etter krigens start – med fokus på å nå ut til mennesker som befant seg i krigssonen eller på flukt.

Behovet for å mobilisere flere som kunne hjelpe til var stort, et arbeid som gikk mer eller mindre av seg selv. Helt siden krigen startet har frivillige strømmet til, mange av dem er internt fordrevne som har måtte forlate hjem og sine jobber. Fellesskapet, samholdet og varmen de møter hos Caritas er kjærkomment, og en sterk kontrast til de voldelige handlingene som preger deler av landet.

En av de som meldte seg som frivillig hos Caritas Ivano-Frankivsk, er Artem. Han har flyktet fra den ødelagte byen Chernihiv, og siteres slik i den siste humanitære situasjonsrapporten fra Caritas Ukraina:

– Ordet «krig». Det endret livene til millioner av ukrainere. Vi vil ha ly, vi vil være der det er trygt, vi ønsker å leve. Caritas Ivano-Frankivsk har blitt et spesielt sted for meg og familien min, hvor det ikke bare er mulig å få psykologisk og materiell hjelp, men også åndelig hjelp. Takket være Caritas husket jeg igjen hva det er jeg liker ved å være meg selv, å puste dypt, å smile og forstå at du ikke er alene. Caritas er ikke bare mennesker, det er en familie.