Krever umiddelbar våpenhvile i Gaza

Gatebilde fra et Gaza i ruiner

Ifølge FN trues halvparten av befolkningen i Gaza av hungersnød. Hvis ikke massive mengder med nødhjelp slippes inn vil hungersnød true store deler av befolkningen.

Siden oktober er minst 36 000 mennesker drept, og mer enn 8000 barn har fått behandling for akutt underernæring. Til tross for meldinger om at det leveres mat til Gaza, er det ingen beviser på at den faktisk når de som trenger den mest.

Det haster å få en slutt på krigen. En umiddelbar våpenhvile må på plass. Alle gisler og vilkårlig arresterte personer må løslates. Og levering av humanitær hjelp må skje uhindret. Det krever Caritas Europa i en uttalelse, på vegne av sine 49 medlemsorganisasjoner.

Vi er dypt bekymret for volden som ikke ser ut til å ta slutt. Israels nylige angrep på Rafah og Nuseirat forverrer en allerede ekstrem humanitær situasjon. Samtidig har matutdelinger fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og andre lokale organisasjoner i Rafah tatt slutt som følge av stengte grenseoverganger og mangel på nye forsyninger. Sivilbefolkningen er helt avhengig av hjelpen og får det enda vanskeligere.

Gaza: Frivillige hjelpearbeidere i Caritas deler ut madrasser og esker med mat til sivilbefolkningen
Gaza: Frivillige hjelpearbeidere i Caritas deler ut madrasser og esker med mat til sivilbefolkningen i februar. (Foto: CRS)

FNs sikkerhetsråds resolusjon om våpenhvile er et skritt i riktig retning, men forutsetter implementering fra begge parter. For å få det til må alle våpenleveranser til Israel ta slutt. Caritas Europa oppfordrer EU til å bruke humanitært diplomati og alle andre nødvendige tiltak for å sikre at internasjonal humanitær lov overholdes, slik at en fullstendig og umiddelbar våpenhvile kan innfris. I den forbindelse ønsker vi en gjennomgang av EU-Israel-assosiasjonsavtalen velkommen.

At flere EU-land har gjenopptatt finansieringen til UNRWA er positivt. Men det er ikke nok. For at folk skal få den hjelpen de trenger må Israel gjenåpne alle grenseoverganger. Dette er den sikreste og mest effektive måten å få levert mat, drivstoff og medisinske forsyninger til pålitelige humanitære organisasjoner.

Caritas er også svært bekymret for situasjonen på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, der mer enn 500 palestinere og 12 israelere er drept siden 7. oktober. Andre utfordringer er rivning av hjem, innskrenking av bevegelsesfriheten og tap av levebrød.