Hjelper flomrammede i Kherson

Hjelpearbeider fra Caritas i en gummibåt sammen med flomrammede i Kherson

Helt siden Kahkov-demningen brast i Kherson den 6. juni har Caritas vært til stede for å hjelpe befolkningen – både i evakueringen og de som er igjen. I tillegg til rent drikkevann og mat, er det et stort behov for vannpumping og vanndesinfeksjon for å unngå sykdommer som kolera.

Organisasjonen startet hjelpearbeidet umiddelbart etter at katastrofen var et faktum. Det ble opprettet hjelpestasjoner i byene Odesa og Mykolaiv, og logistikkruter for levering av drikkevann.

Hittil er det levert over 14,5 tonn drikkevann og 48 tonn humanitær hjelp. Caritas er også forberedt på å ta imot en ny bølge med internt fordrevne, og har etablert en økonomisk støtteordning til flomrammede.

Kherson-reservoaret er vanligvis kilde til drikkevann for rundt 700 000 innbyggere i det sørlige Ukraina. Vannivået har sunket med 70 prosent og skaper stor vannmangel flere steder. Samtidig gir stillestående vann og mangel på rent drikkevann store helseutfordringer. Så langt er det heldigvis ikke rapportert om kolerautbrudd eller andre vannbærende sykdommer.

Frivillig i Caritas Ukraina fyller opp dunker med rent drikkevann til folk rammet av flommen i Kherson.
Frivillig i Caritas Ukraina fyller opp dunker med rent drikkevann til folk rammet av flommen i Kherson. (Foto: Caritas International)

Vil bidra i gjenoppbyggingen

I tett samarbeid med lokale myndigheter, internasjonale organisasjoner og FNs koordinerende enhet for humanitære hjelp, har Caritas gjennomført en kartlegging av behov og risikoer i de berørte områdene.

Å respondere på en flomkatastrofe er nytt for Caritas i Ukraina. Samme dag som demningen brast, ble det opprettet et hovedkontor for nødhjelp, og nærliggende lokalavdelinger ble tildelt viktige roller i hjelpearbeidet. Vi deler bl.a. ut mat, vann, klær og hygieneprodukter til evakuerte som ankommer togstasjonene i Mykolaiv, Kryvyi Rih og Dnipro. Så fort det lar seg gjøre, vil vi delta i gjenoppbyggingen og gi psykososial støtte.

caritas ukrainas nødhjelpsappell

Avlinger og levebrød ødelagt

Mange av dem som har fått sine hus ødelagt og skadet har returnert til byen etter at den ble frigjort. Nå er de rammet på nytt og tvinges fra sine hjem. Det er tragisk.

Flommen har gjort at mange av dem som livnærer seg av landbruk ikke lenger kan gjøre det på grunn av ødelagte avlinger og døde husdyr, men også på grunn av vannmangelen i hele regionen. De store vannmassene har også gjort at jord- og landbruksområder har forsvunnet eller flyttet på seg. Det vil derfor være viktig å hjelpe dem, slik at de blir i stand til å skaffe seg et levebrød igjen.

caritas ukrainas nødhjelpsappell