Har hjulpet tusenvis ut av fattigdom

Et treårig humanitært program i Bidibidi flyktningebosetting har bidratt til at 5000 jenter, unge kvinner og mødre, samt 1500 mannlige familiemedlemmer, har fått nye muligheter og bedre livskvalitet.

Programmet ble nylig avsluttet og har hatt fokus på vann og hygiene, lese- og skriveopplæring, entreprenørskap og yrkesopplæring, mat og ernæring, klimasmart landbruk og å bekjempe kjønnsbasert vold og vold mot barn. Med støtte fra den norske ambassaden har det vært mulig for Caritas Uganda å gjennomføre programmet, i samarbeid med Caritas Norge.

Egendyrkede grønnsaker vises frem for ledelsen i Bidibidi og Caritas Uganda i forbindelse med uteksamineringen.
Egendyrkede grønnsaker vises frem for ledelsen i Bidibidi og Caritas Uganda i forbindelse med uteksamineringen. (Foto: Robert Ariaka)

Flertallet har fått jobb

Den 27. oktober møtte 103 unge kvinner, mødre fra vertsamfunnet og flyktninger opp for uteksaminering. Det etter å ha fullført opplæring i ulike håndverk, som produksjon av såpe, kritt, sandaler og sko, samt lese- og skriveopplæring.

– Jentene har fått mer kunnskap og kompetanse gjennom opplæringen, noe som også har gitt de økt selvtillit. Å lære å lese og skrive har stor betydning i livet deres. Nå kan de signere med navnet sitt for å motta mat og i forbindelse med helsehjelp. De kan også ta notater og bokføre utgifter og inntekter i forbindelse med arbeidet de gjør.

Hellen Chanikare, nasjonal programkoordinator i Caritas Uganda

Hun forteller at 90 prosent av deltakerne allerede er engasjert i inntektsskapende arbeid. I løpet av tre år har 813 jenter fått opplæring i ulike håndverk, mens 240 har gjennomført lese- og skriveopplæring.

En gruppe unge flyktningkvinner i Uganda feirer at de har gjennomført lese- og skriveopplæring.
Disse unge flyktningkvinnene feirer at de har gjennomført lese- og skriveopplæring. (Foto: Robert Ariaka)

Bedre livskvalitet

Programmet har også bidratt til forbedring av hygiene og sanitæranlegg, samt kosthold og inntak av næringsrik mat. Dette er bra både for livskvaliteten og den mentale helsen.

– Gjennom programmet har 1300 husholdninger fått egne håndvaskstasjoner og opplæring i hvordan disse brukes. De har også fått opplæring i hvordan de kan sikre seg rent drikkevann. I tillegg er det montert 50 toalett- og dusjanlegg for mennesker med spesielle behov, og delt ut 5000 pakker med menstruasjonsprodukter.

Hellen Chanikare, nasjonal programkoordinator i Caritas Uganda

Egenprodusert mat

I programmet har 6150 bønder fått opplæring i landbruksteknikker – i hvordan de kan bevare kvaliteten på grønnsakene og frukten som er høstet, hindre svinn og transportere maten til kunden på en god måte.

– På den måten kan maten lagres slik at folk får tilgang til mer næringsrik mat gjennom hele året.

Hellen Chanikare, nasjonal programkoordinator i Caritas Uganda

Opplæringen er det 200 bønder fra vertsamfunnet som sørger for. De har alle et ansvar i å lære opp grupper av bønder på sentre der ulike landbruksteknikker blir demonstrere, og der man kan øve sammen og dele erfaringer. Til sammen har 322 slike grupper fått opplæring. I tillegg har 9000 bønder fått informasjon i hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene, og til sammen har 73 000 trær blitt plantet.