Fortsetter arbeidet i Gaza

Distribusjon av nødhjelp i Gaza

Den ekstreme humanitære situasjonen på Gaza og Vestbredden forverres daglig. Derfor trapper vi og våre partnere opp hjelpearbeidet – til tross for pågående bombing.

Siden 7. oktober er 1,7 millioner palestinere blitt fordrevet eller presset inn i Rafah. Israels erklærte planer om å starte bakkeoffensiv der i løpet av de kommende ukene vekker bekymring for katastrofale konsekvenser for den sivile befolkningen. En våpenhvile må på plass – og det haster.

Hungersnød truer

Uten stans i krigføringen og nye forsyninger med nødhjelp, er det akutt fare for at hungersnød vil slå inn når som helst. Dette vil ramme 1,1 millioner mennesker, halvparten av Gazas befolkning, ifølge Integrated Food Security Phase Classification.

Det er svært krevende å drive nødhjelpsarbeidet. Langdryge og omfattende klargjøringsrutiner av lastebiler som venter på å få krysse grensen med forsyninger bidrar til det. Intense krigshandlinger gjør heller ikke situasjonen bedre, samt faren for selv å bli drept. Andre utfordringer er blokkerte gater og mangel på drivstoff.

Hjelpearbeidere lemper madrasser som skal til Gaza
Hjelpearbeidere lemper madrasser som skal fraktes over den egyptiske grensen og inn i Gaza. (Foto: Sayed Hassan/CRS)

Vestbredden

Situasjonen på Vestbredden har også forverret seg siden 7. oktober. Antall døde og fordrevne øker for hver dag. Siden starten av 2024 skyldes 55 prosent av forflytningene rivning av hjem utført av israelske styrker. I tillegg er 38 prosent av forflytningene forårsaket av rivning på grunn av mangel på israelsk utstedte byggetillatelser, samt 7 prosent på grunn av straffemessige årsaker. Over 276 000 arbeidsplasser har gått tapt, noe som tilsvarer 32 prosent av sysselsettingen på Vestbredden.

Fortsetter hjelpearbeidet

Til tross for den krevende situasjonen fortsetter Caritas og våre partnere arbeidet med å dele ut nødhjelp for fullt.

Hittil har Caritas-nettverket delt ut:

  • Sengetøy til 83 148 personer
  • Presenninger til 60 018 personer
  • Kontanthjelp til 170 022 personer
  • Telt til 2880 personer
  • Matpakker til 591 576 personer