Skal veilede nyankomne asylsøkere

Inngangen til Nasjonalt ankomstsenter på Råde

Fra 1. juni er det vi som drifter Veiledningstjenesten for nyankomne asylsøkere på Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Østfold, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Oppdraget varer i fire år, og ble gitt etter en anbudskonkurranse mellom Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Norasondegruppen AS og Caritas.

UDI begrunner valget med at Caritas viser svært god forståelse for oppdraget og sin rolle i informasjonsprogrammet til nyankomne asylsøkere.

I meddelelsesbrevet skiver UDI at: «Det kommer tydelig frem i besvarelsen at Caritas Norge har høy kompetanse på utlendingsfeltet og de problemstillingene leverandøren vil måtte håndtere i oppdraget.

­- Vi gleder oss veldig til å starte opp med dette viktige samfunnsoppdraget, og ser frem til et godt samarbeid med alle aktørene på Råde.

Herdis Nundal, leder for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas Norge

Caritas, som overtar driften etter NOAS, driver fra før av ressurssentre for innvandrere i sju norsk byer – en førstelinjetjeneste der nyankomne flyktninger, asylsøkere og andre kan få råd og veiledning på eget morsmål.

Leder for Ankomst og transittenheten i UDI, Vivian Ellings Gotaas, ser fram til å samarbeider med Caritas på Råde. ­­

– Vi ønsker Caritas velkommen som ny leverandør av Veiledningstjenesten for nyankomne asylsøkere på Nasjonalt ankomstsenter. Samtidig ønsker vi å takke NOAS for et godt samarbeid ved ankomstsenteret gjennom mange år.

Vivian Ellings Gotaas, Leder for Ankomst og transittenheten i UDI