Vellykket kaffeprosjekt i Colombia

Colombianske kaffebønder får opplæring i mer klimasmart produksjon.

Utviklingen har gått i feil retning for Colombia på mange måter de siste årene. Heldigvis finnes det lyspunkt. Det handler om kaffeproduksjon, og et svært vellykket samarbeid med næringsliv og akademia.

I fire år har vi, sammen med Caritas Colombia og gjødselprodusent Yara, ECOM og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidratt til at rundt 1400 lokale kaffefamilier driver plantasjen mer lønnsomt ved å gi de tilgang til høyere salgspriser. Dette har resultert i at den årlige fortjenesten for kaffeavlingene har økt fra 73 000 til 201 000 kroner i snitt for hver produsent.

Prosjektet ble avsluttet i februar, etter fire år, med mål om å introdusere bøndene for å drive kaffeproduksjonen etter beste praksis. For å komme dit har kaffeprodusentene fått opplæring i hvordan de kan drive mer miljøvennlig, og hva som skal til for å oppnå sertifisering. Det siste innebærer å bli godkjent som kaffeleverandør.

Kaffebonde i Colombia inspiserer avlingen sin.
I prosjektet har bøndene fått opplæring i hvordan de kan drive plantasjen mer miljøvennlig, og hva som skal til for å oppnå sertifisering. (Foto: ECOM)

– Det har vært interessant å se hvordan man med enkle grep kan gjøre en kaffeproduksjon mer lønnsom. En familie brukte for eksempel ugressmiddelet glyfosat fire ganger i året, i tro om at det ville forhindre ugress eller sykdommer i avlingen. Det de ikke visste var at glyfosat i stedet forsinket den normale veksten av kaffeplantene, og reduserte dermed produktiviteten på plantasjen.

Vanessa Colorado, fungerende programsjef i Caritas Norge

I arbeidet med prosjektet har Caritas samarbeidet med familiene og lokale foreninger for å styrke dem med hensyn til bærekraftighet og veien videre.

– Vi er opptatt av at de skal øke inntektene ytterligere i årene som kommer, og at levevilkårene deres bedres. Et annet mål er å gjøre de bedre i stand til å håndtere klimaendringene.

Vanessa Colorado, fungerende programsjef i Caritas Norge

Foruten å øke fortjenesten til kaffeprodusentene og deres familier har prosjektet bidratt til at forbruket av vann er redusert med 75 prosent. Det ved hjelp av nye og mer bærekraftige vanningssystemer.