Sult og tørke truer afghanske familier

To kvinner går med et afghansk hus i bakgrunnen.

Afghanistan er på randen av humanitær katastrofe. – Selv om Taliban har tatt over makten, er det viktig at vi ikke svikter det afghanske folket, mener generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg. Nylig besøkte hun landet.

Utsikten i det sentrale høylandet i Afghanistan er spektakulær. Snødekte topper strekker seg mot himmelen så langt øyet kan se. Men åsene, beitemarkene og åkrene er brunsvidde og vitner om den verste tørkeperioden på 27 år. Folket lider, både på grunn av matmangel, men også på grunn av strenge restriksjoner etter at Taliban tok over makten.

Besøkte Caritas-prosjekter

Skretteberg reiste til Afghanistan, for å se på Caritas-nettverkets hjelpearbeid innen matsikkerhet og utdanning. Reisen som gjorde sterkt inntrykk på henne. Flere tiår med krig og konflikt, kombinert med tørke, pandemi og økonomisk kollaps, har ført til enorme lidelser for befolkningen.

– Utviklingen er svært alvorlig. Folk gjør hva de kan for å overleve. De spiser sjeldnere, selger husdyra, tar opp lån eller legger ut på flukt. Men økende matpriser, ødelagte avlinger og høy arbeidsledighet gjør hverdagen ekstremt vanskelig for dem.

Martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge

I en rapport fra CRS fra juni og juli i år, forteller bønder at avlingene av hvete var 80 prosent mindre enn i et gjennomsnittsår. Hvete er en hovedingrediens i det afghanske kostholdet. Når folk ikke har brød å spise, sulter de. For å overleve matkrisen, må de derfor ta desperate grep, som for eksempel å selge unna husdyr. Mange har måttet kvitte seg med så mye som 90 prosent, av husdyra, noe som på sikt vil gjøre hverdagen enda vanskeligere å komme gjennom. Klimaendringer har ført til at tørkeperiodene kommer oftere. Siden 2008, har Afghanistan opplevd tørke annethvert år, sammenlignet med en gang i tiåret tidligere.

– Når avlingene svikter og de må selge unna husdyra, fører ikke dette bare til matmangel, men de mister også inntekten sin.

Martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Den alvorlige sultkrisen i Afghanistan gjør at millioner av familier vil ha få muligheter til å klare seg igjennom enda en kald vinter. For første gang blir også familier i byer og middelklasse rammet.

Afghansk mann trekker et dødt tre etter seg
Jafar Sharifi (35) sleper på et dødt tre- Treet er dødt på grunn av vannmangel. Klimaendringer og tørke har ødelagt avlingene til afghanske bønder og familiene går en tøff vinter i møte. (Foto: Stefanie Glinski/CRS)

Vanskeligere for kvinner

– Etter at Taliban igjen kom til makten, har det blitt vanskeligere for kvinner og jenter i å få tilgang til mat, utdanning og yrkesopplæring som trengs for å kunne brødfø familiene sine og komme seg videre i livet. Et lite lyspunkt det siste året er en nedgang i konflikter. Det har økt muligheten for å nå ut til avsidesliggende landsbyer med humanitær hjelp.

Marthe skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Caritas-nettverket har vært til stede i Afghanistan siden tidlig på 2000-tallet og har hele tiden i sitt hjelpearbeid prioritert avsidesliggende steder som får lite støtte fra sentrale myndigheter i landet. Her bistår de sultrammede familier med direkte pengestøtte, opplæring i klimasmart landbruk, tørkeresistente frø og fôr til husdyra, blant annet.

– Når bøndene får lære nye dyrkingsteknikker, klarer de å øke avlingene sine til tross for tørken. Det var imponerende å se hvor god dialogen mellom Caritas og lokale ledere var om overføring av kunnskap. Caritas klarte til og med å overtale lokale ledere til å la kvinner få delta, til tross for en utvikling som gjør at kvinner møter stadig flere barrierer som hindrer dem i å delta, i skolen og ellers i samfunnet. Vi fikk ta del i undervisning som er lokaldrevet av CRS og der var flertallet av elevene i klassen jenter.

Martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge

– Etter at Taliban igjen kom til makten, har det blitt vanskeligere for kvinner og jenter i å få tilgang til mat, utdanning og yrkesopplæring som trengs for å kunne brødfø familiene sine og komme seg videre i livet. Et lite lyspunkt det siste året er en nedgang i konflikter. Det har økt muligheten for å nå ut til avsidesliggende landsbyer med humanitær hjelp.

Martha Skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Caritas-nettverket har vært til stede i Afghanistan siden tidlig på 2000-tallet og har hele tiden i sitt hjelpearbeid prioritert avsidesliggende steder som får lite støtte fra sentrale myndigheter i landet. Her bistår de sultrammede familier med direkte pengestøtte, opplæring i klimasmart landbruk, tørkeresistente frø og fôr til husdyra, blant annet.

– Når bøndene får lære nye dyrkingsteknikker, klarer de å øke avlingene sine til tross for tørken. Det var imponerende å se hvor god dialogen mellom Caritas og lokale ledere var om overføring av kunnskap. Caritas klarte til og med å overtale lokale ledere til å la kvinner få delta, til tross for en utvikling som gjør at kvinner møter stadig flere barrierer som hindrer dem i å delta, i skolen og ellers i samfunnet. Vi fikk ta del i undervisning som er lokaldrevet av CRS og der var flertallet av elevene i klassen jenter.

Martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge