Stadig flere sulter i Afrika, Karibia og Vest-Asia

To kvinner og en mann holder rundt peanøtter de har dyrket selv

Ifølge rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World var det 735 millioner mennesker som sultet ved utgangen av 2022. Dette er 122 millioner flere enn i 2019.

Rapporten ble offentliggjort under FNs høynivåmøte for bærekraftsmålene i går, og viser at sult på globalt nivå ikke ble verre mellom 2021 og 2022. Men det er mange steder i verden hvor sulten er på vei oppover. Der sliter folk med å gjenopprette inntektstap etter pandemien, med å håndtere økte priser på mat og energi, eller de har fått liv og levebrød ødelagt som følge av konflikter og ekstremvær.

1 av 5 sulter i Afrika

Utviklingen går i riktig retning i Asia og Latin-Amerika, mens tallet på mennesker som sulter fortsetter å stige i Afrika, Karibia og Vest-Asia. Til tross for at Afrika har nok jordbruksland til å nesten fø en hel verden, sulter 1 av 5 personer.

– Selv om det er en liten nedgang fra i fjor, er sult og matmangel fortsatt en stor utfordring i verden. Det ser vi hver dag gjennom vårt arbeid med matsikkerhet i ulike land. Spesielt bekymret er vi for den negative utviklingen i Afrika, Karibia og Vest-Asia.

Tale Hungnes, utenlandssjef i Caritas norge

Flere må bli selvhjulpne

Rapporten viser hvordan verden vil bli dersom vi fortsetter i samme spor som i dag. For å snu utviklingen er det behov for en massiv investering i nødhjelp og langsiktig bistand for å gjøre folk mer selvhjulpne, blant annet ved å lære opp lokale småbønder, internt fordrevne og flyktninger i å brødfø seg selv og familien gjennom klimasmart landbruk. Det må også gjøres noe med de grunnleggende årsakene til sult.

Småbonden Vetherina fra Uganda står i åkeren sin
Uganda: Småbonden Vetherina er deltaker i ett av våre matsikkerhetsprogram. Her står hun i åkeren sin. (Foto: Sunniva Håberg/Caritas Norge)

Glemt krise

Uganda er ett av landene i Afrika der antall mennesker som sulter stiger. En av årsakene er massive kutt i den internasjonale støtten som skal hjelpe landet med å brødfø over 1,5 millioner flyktninger.

– Uteblitt finansiering har gjort at Verdens matvareprogram, som vi samarbeider med, nå må redusere flyktningenes matrasjoner kraftig. Landet har en unik og gjestfri flyktningpolitikk som nå er i ferd med å ødelegges av en glemt krise som må få større oppmerksomhet. Løsninger må på bordet for å snu utviklingen slik at Uganda kan fortsette å ta imot flykninger fra naboland som Sør-Sudan, DR Kongo og Burundi.

Tale hungnes, utenlandssjef i caritas norge

The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs barnefond (Unicef), Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs landbruksfond (Ifad). Den er blitt utgitt hvert år siden 2017.

Andre hovedfunn i rapporten:

  1. 2,4 milliarder mennesker (26,6% av verdens befolkning) var moderate eller alvorlig matusikre i 2022. Av disse var 900 millioner mennesker alvorlig matusikre.
  2. Det anslås at 600 millioner mennesker vil være kronisk underernært innen 2030. Dette er 119 millioner flere enn om ikke pandemien eller Ukraina-krigen hadde skjedd.
  3. Mer enn 3,1 milliarder mennesker (42%) hadde ikke råd til en sunn diett i 2021.
  4. På verdensbasis er det mer enn 148 millioner barn under fem år som er fysisk og mentalt underutviklet som følge av sult.
  5. Innen 2050 anslås det at nesten 7 av 10 mennesker vil bo i byer og kjøre bil. Dette gir både utfordringer og muligheter med tanke på frakt av matvarer. For å sikre at alle får tilgang til rimelige og sunne dietter må måten vi produserer mat på endres. Det må satses mer på lokalproduksjon og mindre på import. Her spiller lokale småbønder en viktig rolle.