Sikret sårbare mat under pandemien

Eldre kvinne fra Goma i DR Kongo

Da DR Kongo stengte ned for å hindre spredning av Covid-19, ble tilgangen til mat og helsetjenester begrenset for smittede, foreldreløse barn og eldre.

Gjennom et Norad-finansiert prosjekt fikk de akutt og langvarig matvarehjelp av Caritas.

I 2020 og 2021 ble landet rammet av fire smittebølger og var nedstengt i seks måneder. Samtidig steg tallet på matusikre til rekordhøyt nivå. I Covid-19-prosjektet var målet å imøtekomme akutte behov i landets fem mest utsatte regioner ved å:

  1. Styrke lokale helsetjenester gjennom koordinering, opplæring og materiell, samt å bevisstgjøre helsepersonell og lokalbefolkning om Covid-19 for å bremse spredningen av viruset.
  2. Styrke immunforsvaret til pasienter, deres pårørende og medisinsk personell ved utdeling av matrasjoner.
  3. Styrke matsikkerheten til særlig sårbare grupper via utdeling av mat til barnehjemsbarn og eldre, samt utdeling av såkorn og opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker for kvinner.
Kvinnelige småbønder står i åkeren sin i DR Kongo.
Bukavu i Sør-Kivu: Takket være opplæring i nye jordbruksteknikker, mikrofinans og handel, og smittevern, klarte disse kvinnene seg igjennom pandemien. (Foto: Heidi Solheim Nordbeck/Caritas Norge)

Gode resultater

I tillegg til sårbare eldre, kvinner og foreldreløse barn, ble helsepersonell og pasienter hjulpet i prosjektet, som har høstet gode resultater. Her er noen eksempler:

  • 234 helsepersonell og 1236 familiemedlemmer til koronapasienter, mottok matrasjoner under behandlingen eller mens de var i karantene.
  • 711 foreldreløse barn og eldre fikk forbedret matsikkerheten ved hjelp av såkorn og opplæring i effektive måter å dyrke jorda på, slik at de fikk mer igjen fra avlingene. De fikk også opplæring i omfordeling av egenproduserte grønnsaker og hjelp til å selge dem på lokale supermarkeder.
  • Akutt underernæring ble forhindres i 4000 tilfeller – hos barn under fem år, gravide og ammende, og blant personer som lever med sykdommer som hiv og tuberkulose.

Ble forhindret i å dyrke egen mat

– Eldre kvinner i Goma, Nord-Kivu, var spesielt utsatt for de negative effektene av Covid-19-pandemien, da byen var hardt rammet av smitte og isolerte eldre ikke kunne dyrke mat selv. Derfor var matvarehjelpen særlig viktig for dem.

seniorrådgiver Heidi Solheim Nordbeck i Caritas Norge

I prosjektet har også flere lokale organisasjoner mottatt matvarehjelp. Dette fordi de ble sterkt berørt av den stengte grensen mot Rwanda. Hjelpen dekket ikke bare deres akutte behov under pandemien, men har også styrket matvaresikkerheten til kvinnene og deres husholdninger på lengre sikt.

– Nå selger vi egenprodusert juice til lokale supermarkeder og har leid et større jordområde der vi kan dyrke maten vår, fortalte lederen av kvinneorganisasjonen fornøyd da hun møtte Solheim i Bakavu.