Bidrar i kampen mot sult

To kvinner og en mann holder rundt peanøtter de har dyrket selv

Vi lever i en utfordrende tid preget av tre kriser – krig, klimaendringer og pandemi. Fattigdommen øker og flere lever med sult. Det gjør arbeidet vårt viktigere enn noen gang. De siste fire årene har vi bidratt til bedre levekår for mer enn 300 000 personer.

Vi har gjort opp status for våre matsikkerhetsprogrammer i Afrika, Asia og Latin-Amerika i 2018 til 2022, og kan vise til gode resultater i rapporteringen til Norad.

I perioden har vi økt matsikkerheten og levestandarden til mer enn 300 000 personer gjennom klimasmart landbruk, låne- og sparegrupper, samt tilgang til grunnleggende tjenester og rettigheter.

– På Sri Lanka har vi bidratt til at over 28 000 husholdninger var selvforsynt med mat i en vanskelig periode preget av flere politiske og økonomiske kriser før, under og etter pandemien.

generalsekretær Martha skretteberg i caritas norge
Kvinne selger grønnsaker på et marked på Sri Lanka.
Her selges grønnsaker som er dyrket av småbønder i Caritas sitt matsikkerhetsprogram. (Foto: Caritas Vanni)

Samarbeider godt med myndigheten

Det familiene ikke har spist selv av frukt, grønt, fjærkre og egg har de kunne selge på det lokale markedet. Antall måltider har økt fra to til tre, og flere barn får skolegang som følge av økte inntekter.

– Vi samarbeider godt med myndighetene som fremholder vårt program som et eksempel til etterfølgelse. Under pandemien lanserte landets president en visjon om at en million husholdninger burde få mulighet til å delta i et matsikkerhetsprogram etter Caritas sin modell.

generalsekretær Martha skretteberg i caritas norge

Økt tilgang til markeder

Ett annet land preget av langvarig konflikt er Colombia, der pandemien har gått hardt utover økonomien og sikkerhetssituasjonen til småbønder og deres familier på grunn av stengte veier og markeder.

– Målgruppen for matsikkerhetsprogrammet har vært 400 småbønder og deres familier, der 77 prosent har økt sine inntekter gjennom salg av egenprodusert mat på lokale markeder.

generalsekretær Martha skretteberg i caritas norge

I tillegg til å styrke småbønders kår, har prosjektet støttet 16 bondeorganisasjoner og bidratt til opprettelsen av tre organisasjoner.

– Gjennom organisasjonene har småbøndene fått mulighet til å være synlige og selge varene sine til markedspris, og å inngå samarbeid med andre produsenter og lokale myndigheter.

generalsekretær Martha skretteberg i caritas norge

For å gjøre småbøndene bedre rustet til å selge produktene sine har de fått opplæring i hvordan det offentlige systemet fungerer og hva slags rettigheter de har som matprodusent, og kvinner har blitt bevisstgjort politikk som angår dem.

Kvinne med sine to barn bærer bøtter med grønnsaker fra egen kjøkkenhage i Mali.
Kvinne med sine to barn bærer bøtter med grønnsaker fra egen kjøkkenhage i Mali. (Foto: Caritas Mali)

Færre underernærte barn

Militærkupp, klimaendring, ustabil sikkerhetssituasjon og nedstenging grunnet pandemien, har heller ikke hindret oss i å styrke mattilgangen til sårbare grupper i Mali.

Vi bidratt til at andelen underernærte barn har sunket fra 30 til 6 prosent, økt tilgangen til kreditt gjennom 92 spare- og lånegrupper, og en nesten dobling i produksjon av korn til 2020.

– I 2021 førte ekstrem tørke til avlingssvikt. Kjøkkenhager med vanningssystem ble redningen, og er godt eksempel på en mestringsstrategi som fungerer under slike værforhold.

generalsekretær Martha skretteberg i caritas norge