Informasjon til vertsfamilien

Her finner du informasjon om hvem som kan bli vertsfamilie, dine rettigheter og plikter.

Illustrasjonsfoto for vertsfamilie

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som forvalter ordningen i Norge. På deres nettside står det:

Som au pair kan du øke språkkunnskapene dine og få bedre kjennskap til det norske samfunnet ved å bo hos en familie. Til gjengjeld bidrar du med lettere husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien. En au pairen skal delta aktivt i familielivet og bli behandlet som et familiemedlem. Det vil si at du ikke har plikter som en ordinær arbeidstaker – selv om du får lommepenger/lønn. For eksempel har du rett til å spise måltider med familien og delta på utflukter.

Det er viktig at du og familien er enig om forholdene gjennom en kontrakt. Kontrakten finner du her. Uansett kan du ikke jobbe mer enn fem timer per dag og maksimalt 30 timer i uken. Ta kontakt med vår rådgivningstjeneste om du trenger hjelp med kontrakten eller har andre spørsmål.

Hvem kan bli vertsfamilie:

  • Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn.
  • Vertsfamilie kan være enslig forelder med barn med omsorgsprosent på minst 50%.
  • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen.
  • Hvis en person i vertsfamilien har samme opprinnelsesland som au pairen, kan dere vanligvis ikke være vertsfamilie.
  • Ingen i vertsfamilien kan være i familie med au pairen.
  • Minst en av foreldrene i vertsfamilien må ha gjennomført UDIs e-læringskurs for vertsfamilier i au pair-saker.

Dine plikter og rettigheter som vertsfamilie: