Dronning Sonja møtte flyktninger

Dronning Sonja i møte med flyktninger fra Ukraina på Caritas Ressurssenter.

Fredag 1. april 2022 møtte Hennes Majestet Dronningen ukrainske flyktninger hos Caritas Norge.

Dronningen fikk også en orientering om arbeidet Caritas gjør i Ukraina, nabolandene og i Norge for flyktningene som kommer. Dronning Sonja ble ledsaget av Oslos ordfører Marianne Borgen under besøket.

Krigen i Ukraina berører og engasjerer oss alle. Caritas hjelper flere hundre tusen flyktninger og andre ofre for krigen i Ukraina og nabolandene. I Ukraina sørger mer enn 3500 ansatte og frivillige for utlevering av mat, vann og hygieneartikler, og at barna blir beskyttet og ivaretatt på best mulig måte. De sørger også for husly og transport.

Dronning Sonja under et besøk hos Caritas Norge. Her sammen med generalsekretær Martha Skretteberg.
Det ble et sterkt møte med ukrainske kvinner og barn for Dronning Sonja. Her sammen med generalsekretær Martha R. Skretteberg. (Foto: Esayas Zemichael)

– Allerede i den første måneden av krigen har Caritas hjulpet mer enn 350 000 mennesker i Ukraina, og flere titalls tusen flyktninger har gått hjelp i mottakerlandene Polen, Moldova, Romania, Slovakia og Ungarn.

generalsekretær martha skretteberg i caritas norge

Caritas Norge har lang erfaring med arbeid overfor migranter og flyktninger her i landet, og bruker nå sitt nettverk og kompetanse på å sikre at alle ofrene for krigen blir ivaretatt ved ankomst til Norge. Det gjør også organisasjonens lokale ressurssentre. I dialog med flyktningene er det viktig å lytte til deres behov og legge til rette for gode integreringstiltak i samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn.

– I Norge organiserer vi frivillige med ukrainsk bakgrunn som hjelper sine landsmenn. Vi har også mange med bakgrunn fra nabolandene og nordmenn som viser et enormt engasjement for å hjelpe, både hjemme og ute.

generalsekretær martha skretteberg i caritas norge