Jobber med å bevare skogen i Amazonas

Mannlig deltaker i skogbevaringsprosjekt i Colombia forteller om arbeidet til representanter fra Norad og den norske ambassaden i Colombia.

– Caquetá-regionen i Sør-Colombia er et godt eksempel på hvordan miljøvern og fredsinnsats må samordnes for å fremme bærekraftig utvikling og varig fred, sier Sigrid Nagoda, regiondirektør for Caritas Norge.

Hun besøkte nylig Caquetá sammen med representanter fra Norad, den norske ambassaden og Caritas Colombia. Hensikten var å se resultater og lære mer om et norskstøttet skogbevaringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med flere lokalsamfunn. Målet er å beskytte Amazonas, bygge fred og skape bærekraftige levekår.

Fortsatt mange konflikter

Regionen er preget av en rekke konflikter mellom væpnede grupper, og lokalsamfunnene befinner seg ofte midt i kryssilden. Samtidig er Caquetá en del av Amazonas-bassenget med et rikt biologisk mangfold, men som dessverre har vært hardt rammet av avskoging over lang tid. Etter at fredsavtalen ble inngått i 2016 har mange tidligere FARC-soldater valgt å vende tilbake for å starte et nytt liv. Men syv år senere har mer enn 400 av dem blitt drept som følge av konflikten. Tallet gjelder for hele landet.

Både sivilsamfunn og kirken har lenge kritisert regjeringen for at implementeringen av fredsavtalen er for svak og går for sakte.

sigrid nagoda, caritas norges regiondirektør i latin-amerika
To representanter fra Caritas i møte med befolkningen fra et lokalsamfunn i et skogbevaringsprosjekt i Colombia
Leonardo Pelaez, koordinator for skogbevaringsprosjektet i Caritas Colombia og Sigrid Nagoda, regiondirektør for Caritas Norge, snakker på et introduksjonsmøte med prosjektdeltakere i lokalsamfunnet i Rio Negro, Caquetá-regionen. (Foto: Caritas Colombia)

Dialoger gir nytt fredshåp

I 2022 overtok Gustavo Petro makten som president med mål om å innfri løftene i fredsavtalen samt å jobbe for det han kaller «total fred» (paz total) for å gjøre slutt på de mange konfliktene i landet. Det er blant annet startet opp dialoger mellom flere væpnede grupper og regjeringen, noe som gir befolkningen i regionen nytt håp om en mer fredelig fremtid.

Mange mener at nøkkelen til å skape varig fred er å gi lokalsamfunnene en større rolle i lokale og nasjonale deltakelsesprosesser. Da kan de som lever tettest på utfordringene foreslå løsninger på hva som skal til for å redusere presset på Amazonas, øke matsikkerheten og bygge bro mellom folk og institusjoner for en varig fred.

sigrid nagoda, caritas norges regiondirektør i latin-amerika
Fredrikke Storaker Kilander fra Norad og Silje Haugland, skogråd ved ambassaden i Bogota, i prat med en kvinnelig deltaker i skogbevaringsprosjektet.
Fredrikke Storaker Kilander fra Norad og Silje Haugland, skogråd ved den norske ambassaden i Bogota, i prat med en kvinnelig deltaker i skogbevaringsprosjektet. (Foto: Caritas Colombia)

Bærekraftig kvegdrift

Omfattende kvegdrift er en av hovedårsakene til avskogingen i Colombia. Overgangen til mer miljøvennlig drift er temaer som har blitt drøftet i dialogen mellom regjeringen, sivilsamfunn og lokalsamfunnene. Dette kan gi befolkningen nye muligheter, men krever samtidig at de blir bevisste og får kunnskap i andre måter å livnære seg på.

Å endre dagens praksis med ekstensiv kvegdrift til en drift som utgjør mindre press på skogen innebærer ikke bare å ta i bruk nye teknikker og teknologier. Det må også tenkes nytt om samfunnets og institusjonenes rolle i å beskytte skog og bygge en bærekraftig fremtid.

sigrid nagoda, caritas norges regiondirektør i latin-amerika

Inspirerende innsats

Skogbevaringsprosjektet finansieres av Norad, og fremmer bærekraftig kvegdrift og arealforvaltning, bevaring av skog og tiltak for konfliktløsning. Politisk påvirkningsarbeid er også en del av prosjektet, med mål om å styrke levekårene til folk som bor ved og i Amazonas.

Under besøket fikk Norad og den norske ambassaden se hvilken verdi dette prosjektet har for å nå målene om skogbevaring. Vi lot oss alle inspirere av lokalsamfunnenes innsats for en bedre og tryggere fremtid i harmoni med naturen, avslutter Caritas sin regionale direktør.

sigrid nagoda, caritas norges regiondirektør i latin-amerika